xs
xsm
sm
md
lg

โจรกลัวเคอร์ฟิว! ยอดขโมยทรัพย์สินทางหลวง พ.ค.ลดลง 76%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวง เผยสถิติ พ.ค.ทรัพย์สินอุปกรณ์บนถนนถูกขโมย เสียหายมูลค่ากว่า 1 แสนบาท แต่ลดลง 76% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยตั้งแต่ ม.ค.-พ.ค. อุปกรณ์งานทางถูกโจรกรรมรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักอำนวยความปลอดภัย ทล. ได้รายงานข้อมูลการโจรกรรมอุปกรณ์งานทางของกรมทางหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งอุปกรณ์งานทางได้ถูกโจรกรรมมูลค่าทั้งสิ้น 135,320 บาท โดยทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สายไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง มูลค่า 47,020 บาท รั้วลูกกรง จำนวน 1 รั้ว มูลค่า 31,600 บาท และตู้เซฟตี้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ มูลค่า 29,700 บาท

เมื่อเปรียบเทียบสถิติกับเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า อุปกรณ์งานทางถูกโจรกรรมลดลง 76% โดยเฉพาะป้ายจราจร สายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้ายจราจร อุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่นๆ คาดว่าเนื่องจากเป็นช่วงอยู่ระหว่างสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการเคอร์ฟิว นอกจากนี้ หากจำแนกตามแขวงทางหลวงพบว่า แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองถูกโจรกรรมอุปกรณ์งานทางมูลค่าสูงสุดในเดือนดังกล่าว รองลงมาคือ แขวงทางหลวงปัตตานี แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ตามลำดับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563 อุปกรณ์งานทางได้ถูกโจรกรรมรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,036,480.87 บาท ซึ่งกรมทางหลวงได้มีมาตรการในการป้องกันการโจรกรรมและมาตรการเพิ่มเครือข่ายประชาสังคมในการร่วมดูแลรักษาอุปกรณ์งานทาง ถือเป็นการช่วยกันสอดส่องดูแลในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางและประชาชนผู้อาศัยบริเวณสองข้างทางหลวงช่วยกันดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้ปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินงานทางและทรัพย์สินทางราชการลดลง รวมทั้ง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและนำไปพัฒนาทางหลวงได้ต่อไป

หากประชาชนพบเห็นผู้กระทำผิดหรือสงสัยจะกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทร.ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง


กำลังโหลดความคิดเห็น...