xs
xsm
sm
md
lg

บีทีเอสวิ่งไม่สะดุด! ติดตัวกรองกันคลื่นมือถือรบกวนระบบครบทุกสถานี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมรางติดตามการทดสอบระบบบริหารจัดการคลื่นความถี่มือถือ AIS กับระบบอาณัติสัญญาณรถไฟฟ้า ล่าสุดบีทีเอสติดตั้งวงจรกรองสัญญาณบนทางวิ่งและสถานีครบ 368 ชุด ส่วนบนขบวนรถไฟติดแล้ว 79 ขบวน เร่งอีก 19 ขบวนเร็วๆ นี้ ป้องกันระบบเดินรถสะดุด


วันนี้ (24 มิ.ย. 63) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ลงพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าสยาม เพื่อร่วมสังเกตการณ์การทดสอบการใช้งานระบบโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล คลื่นความถี่ย่าน 2500-2600 เมกะเฮิรตซ์ ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ร่วมกับระบบอาณัติสัญญาณของ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและยกระดับการให้บริการระบบการขนส่งทางรางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะทำงานประสานงานและติดตามการใช้คลื่นความถี่ ย่าน 2500 เมกะเฮิรตซ์ ร่วมสังเกตการณ์

บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ดำเนินการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ (Filter) ที่มีลักษณะทางเทคนิคช่วยป้องกันปัญหาผลกระทบจากคลื่นความถี่วิทยุของกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล โดยปัจจุบันได้ติดตั้งวงจรกรองสัญญาณบนทางวิ่งและสถานีรถไฟฟ้า BTS ครบทุกสถานี จำนวน 368 ชุด รวมทั้งได้ติดตั้งวงจรกรองสัญญาณบนขบวนรถไฟเรียบร้อยแล้ว จำนวน 79 ขบวน และจะดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมอีก 19 ขบวน

อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตการณ์การทดสอบระบบดังกล่าว พบการใช้งานร่วมกันของทั้งสองระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่เกิดอุปสรรคต่อระบบอาณัติสัญญาณการเดินรถไฟฟ้าแต่อย่างใด ดังนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการให้บริการขนส่งทางราง

ด้านนายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บีทีเอส กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอด โดยดำเนินการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ (Filter) ที่มีลักษณะทางเทคนิคช่วยป้องกันปัญหาผลกระทบจากคลื่นความถี่วิทยุของกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ซึ่งปัจจุบันได้ติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ (Filter) แล้วเสร็จ ทั้งบนทางวิ่ง และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสครบทุกสถานี
รวมทั้งได้ติดตั้งวงจรกรองสัญญาณบนขบวนรถไฟเรียบร้อยแล้วทั้ง 98 ขบวน จากการสังเกตการณ์การทดสอบระบบดังกล่าวครั้งนี้ พบการใช้งานร่วมกันของทั้งสองระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่เกิดอุปสรรคต่อระบบอาณัติสัญญาณการเดินรถไฟฟ้าแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทฯ จะยังคงให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเดินหน้าทดสอบอย่างต่อเนื่อง ในทุกช่วงเวลา และทุกเส้นทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส
กำลังโหลดความคิดเห็น...