xs
xsm
sm
md
lg

“พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” ชูบริการออนไลน์ลดเสี่ยงโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” เดินหน้า “โครงการแพทย์ผู้ให้” ลุยจัดกิจกรรมช่วยสังคม-ชุมชน ชูบริการ
ให้คำปรึกษาระบบแพทย์ทางไกลผ่านออนไลน์ช่วยลดเสี่ยงโรคโควิด-19 ตรวจตาและผ่าตัดต้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จัดรถเคลื่อนที่นำแพทย์ไปตรวจสุขภาพให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ตรวจโรคโควิด-19 ฟรีให้แก่ผู้ขับรถแท็กซี่ และพนักงานส่งอาหาร เผยหลังจากนี้มีแผนจัดต่อเนื่องหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เพื่อเป้าหมายเดียวกันในการมุ่งสร้างสังคมและชุมชนแห่งการให้

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ได้จัด “โครงการแพทย์ผู้ให้” โดยเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาจากแนวคิดในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสังคมและชุมชนแห่งการให้

ทั้งนี้ ภายใต้ “โครงการแพทย์ผู้ให้” จะมีการดำเนินการในหลายด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการให้คำปรึกษาและรักษาแบบ Telemedicine หรือระบบแพทย์ทางไกลผ่านออนไลน์ เป็นการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและคัดกรองอาการจากแพทย์ให้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่สะดวกในการเดินทาง และต้องการขอรับคำปรึกษาที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้ที่จะขอรับคำปรึกษาจะต้องลงทะเบียน teleconsult ผ่านแอปพลิเคชัน PrincHealth ซึ่งในขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที ก่อนจะได้พูดคุยเพื่อปรึกษาอาการกับแพทย์ใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 นาที โดยนำร่องที่แรกที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ


นอกจากการให้คำปรึกษาด้วยระบบแพทย์ทางไกลผ่านออนไลน์แล้ว ยังมีการตรวจตาและผ่าตัดต้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและขาดโอกาสเข้าถึงการรักษา ซึ่งจะคัดเลือกผู้ที่มีปัญหาดวงตา มีอาการบ่งชี้ที่จะพัฒนาเป็นต้อหิน และมีความเสี่ยงของการตาบอดมากที่สุดก่อน โดยในปีนี้มีโรงพยาบาลในเครือที่เริ่มดำเนินการแล้วคือ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ โดยรับอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง “แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์” ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เข้าเป็นคนไข้เพื่อรักษาเรื่องการมองเห็น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

“ทุกโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นระยะ โดยกิจกรรมที่จัดนั้นจะมีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไป แต่ทุกกิจกรรมจะมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ การร่วมสร้างสังคมและชุมชนแห่งการให้อย่างแท้จริง” ดร.สาธิตกล่าว


อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการแพทย์ผู้ให้ ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างสังคมและชุมชนแห่งการให้ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็น การจัดรถเคลื่อนที่นำแพทย์ไปตรวจสุขภาพให้ชาวบ้านในชุมชนโดยไม่คิดค่าบริการ การตรวจโรคโควิด-19 ฟรีให้แก่ผู้ขับรถแท็กซี่และพนักงานส่งอาหาร การมอบสิ่งของจำเป็น เช่น แอลกอฮอล์เจล อาหาร น้ำดื่ม และ Face Shield ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจคัดกรองประชาชนทั่วประเทศ เป็นต้น ซึ่งหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม


กำลังโหลดความคิดเห็น...