xs
xsm
sm
md
lg

หอการค้านครพนมฟื้นเศรษฐกิจฝ่าโควิด-19 ระดมสมองเสนอ 3 แนวทางรัฐจับมือเอกชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสมนาม เหล่าเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม ประธานในที่ประชุมได้ขอความคิดเห็นและแนวทางจากทุกองค์กรที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดนครพนม, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, สมาคมไทย-เวียดนาม, สมาคมทนายความ, YEC จังหวัดนครพนม, ประธานที่ปรึกษาจากหลายองค์กรเอกชน ในการแก้ปัญหาที่จังหวัดนครพนมได้รับผลกระทบจาก Covid-19

ภายหลังการประชุม นายสมนามกล่าวว่า ที่ประชุมได้แบ่งแนวทางการแก้ปัญหาออกเป็น 3 แนวทางหลัก ดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาและผลักดันแนวทางไปยังรัฐบาล 2. การแก้ไขปัญหาร่วมกับจังหวัดนครพนม โดยคำนึงถึงนโยบายของภาครัฐ 3. การแก้ไขปัญหาจากศักยภาพของจังหวัดนครพนม

นายสมนามกล่าว่า การแก้ไขปัญหาและผลักดันแนวทางไปยังรัฐบาล ผลักดันเงินงบประมาณจากภาครัฐให้นำออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด หาแหล่ง Soft Loan อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อไม่ให้ขาดสภาพ
คล่อง โดยให้ลดและปรับเปลี่ยนหลักการในการปล่อยกู้ให้สะดวก และเข้าถึงผู้ประกอบการรายย่อยให้ได้มากขึ้น

สำหรับแนวทางที่ 2 คือ การแก้ไขปัญหาร่วมกับจังหวัดนครพนม โดยคำนึงถึงนโยบายของภาครัฐ คือจัดให้มีการจัด ประชุม สัมมนา เพื่อเกิดการหมุนเวียนของรายได้ พร้อมให้มีการเตรียมการ เตรียมตัว และมาตรการในการจัด Big Event ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดนครพนม เช่น งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคาราช, ไหลเรือไฟ, งานสมโภชเจ้าพ่อหมื่น, งานปีใหม่ ร่วมหาแนวทางในการเปิด ด่านทางเรือ (ประเพณี) ในเขตอำเภอสำคัญ เช่น อ.เมือง อ.ท่าอุเทน และ อ.ธาตุพนม เพื่อให้เกิดการค้า และหมุนเวียนของเงิน แต่ทั้งนี้ขอให้มีการจัดมาตรการการขนถ่ายสินค้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ส่วนโรงเรียนที่กำลังจะเปิดเทอมมีมาตรการอย่างไรที่ทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย

นอกจากนี้ยังต้องมีความชัดเจนในมาตรการ และการสื่อสารไปยังประชาชนยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรจะเป็น ทำให้เกิดการเข้าใจผิดอยู่บ่อยครั้ง พร้อมทั้งพิจารณาและยกระดับให้นครพนมเป็นจังหวัดนำร่อง ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย สามารถท่องเที่ยว หรือค้าขายได้

สำหรับแนวทางที่ 3 คือ การแก้ไขปัญหา จากศักยภาพที่จังหวัดนครพนมมีความพร้อม โดยให้สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จัดทำโครงการ Isan Medical and Welllnes Tourism เพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวอีสานให้ได้มากขึ้น โดย จะมีการจัดทำ Platform Online ขึ้นเพื่อสร้างความสะดวกสะบายให้แก่นักท่องเที่ยวในการจองที่พัก รถ เช่า รถตู้เช่า และรวมไปถึงจองร้านอาหาร

ส่วนหอการค้าไทยได้มีแนวทางในการสนับสนุนพี่น้องประชาชนในหลากหลายรูปแบบ เช่น ในเชิงนโยบาย สะท้อนผลกระทบไปยังรัฐบาล และได้มีการทำ Market Place ในหลายจังหวัดผ่านช่องทาง YEC

สำหรับหอการค้าไทยให้สิทธิผู้ประกอบการ 1 ราย ต่อ 1 จังหวัด ไปออกบูทขายสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน เพื่อส่งเสริมพ่อค้าแม่ค้าในทุกจังหวัด ส่งเสริมและสร้าง NAKHONPHANOM STANDARD เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว โดยสร้างมาตรการทางด้านสาธารณสุขแบบฉบับเฉพาะจังหวัดนครพนม พร้อมทั้งสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยว จัดให้มีการประกวด หรือจ้าง Blogger มารีวิวจังหวัดนครพนม เพื่อสร้างกระแสว่าเราพร้อมในการมาท่องเที่ยว และสร้างกระแสให้คนออกมาใช้จ่ายตามร้านค้าต่างๆ ผ่านช่องทาง online ภายใต้แนวคิด Full of Surprise โดยช่วยกัน check-in ตามจุดต่างในทุกวัน และติด Hashtag นครพนมพร้อมเสมอ นครพนมรอคุณอยู่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดโดยคนในจังหวัดในระหว่างที่การท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัว


กำลังโหลดความคิดเห็น...