xs
xsm
sm
md
lg

ปิดซ่อมผิวทาง ถ.เพชรเกษม ฝั่งล่องใต้ช่วง จ.ประจวบฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรเกษม บริเวณสะพานบ้านเขาโป่ง จ.ประจวบฯช่วง กม.250-กม. 251 ขาล่องใต้ เพื่อซ่อมผิวทาง ตั้งแต่วันนี้-31 ก.ค. 63

กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ทล.โดยแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บริเวณสะพานบ้านเขาโป่ง ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง กม.250-กม. 251 ด้านซ้ายทาง (ฝั่งขาล่องใต้) ระยะทางประมาณ 450 เมตร เพื่อดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์และก่อสร้างท่อคอนกรีตระบายน้ำ ในพื้นที่ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2563 จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบนทางหลวงเป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ ขอให้รถทุกชนิดเบี่ยงไปวิ่งสวนทาง ด้านขวาทาง (ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพฯ)

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางโปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง

รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทร.ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)






กำลังโหลดความคิดเห็น