xs
xsm
sm
md
lg

บขส.ถกฝ่ายความมั่นคง จัดรถส่งแรงงาน “พม่า” กลับประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บขส.หารือหน่วยงานความมั่นคง กระทรวง ตปท. สรุปมาตรการเตรียมส่งแรงงาน "พม่า" กลับประเทศ จัดรถกรุงเทพฯ-แม่สอด รองรับผู้โดยสารไม่เกินวันละ 210 คน

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า บขส.ได้ประชุมหารือร่วมกับ นายเจษฎา กตเวทิน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายซาน อู หม่อง อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตพม่า ประจำประเทศไทย พันเอก เทอดไทย ทัพธานี รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการเคลื่อนย้ายแรงงานชาวพม่าที่ได้แจ้งความประสงค์ไปยังสถานเอกอัครราชทูตพม่าเพื่อขอกลับประเทศ โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปดังนี้

1. ให้ บขส.จัดรถโดยสาร ในเส้นทางกรุงเทพฯ-แม่สอด จำนวน 10 คัน วิ่งให้บริการแรงงานชาวพม่า จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ไปยังด่านพรมแดนแม่สอด และหยุดพักรถที่สถานีขนส่งนครสวรรค์เพียงจุดเดียว โดยจะเริ่มดำเนินการในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เที่ยวละ 5 คัน โดยรถออกเวลา 22.00 น. และเวลา 23.00 น. ตามลำดับ รองรับผู้โดยสารไม่เกินวันละ 210 คน จากนั้นจะจัดรถโดยสารสำรองวันละ 10 คัน เพื่อรับส่งแรงงานชาวพม่า จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเส้นทางที่ให้บริการจะเป็นไปตามที่ภาครัฐกำหนด)

2. สถานเอกอัครราชทูตพม่าจะออกหนังสือรับรองการเดินทางให้แรงงานชาวพม่า และนำแรงงานฯ มาขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

3. ฝ่ายความมั่นคง โดยกองบัญชาการกองทัพไทย จะออกหนังสือรับรองการออกนอกเคหสถานช่วงเวลาเคอร์ฟิว ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และรถโดยสาร ในภารกิจนี้ด้วย

ทั้งนี้ บขส.ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสาร พนักงาน และมีการจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมกำหนด โดยผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด

นอกจากนี้ บนรถโดยสาร บขส.ได้จัดที่นั่งเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ตามมาตรการเว้นระยะห่าง Social Distancing อย่างเคร่งครัด งดให้บริการอาหารบนรถโดยสาร และไม่อนุญาตให้นำอาหารมารับประทานบนรถโดยเด็ดขาด

อย่างไรก็ดี ในภารกิจครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทั้งฝ่ายความมั่งคง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และสถานเอกอัครราชทูตพม่า และ บขส. เพื่อนำกลุ่มแรงงานพม่าที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศ เดินทางกลับอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กำลังโหลดความคิดเห็น