xs
xsm
sm
md
lg

บขส.ดีเดย์ 18 พ.ค.เร่งทำความสะอาด-ตีเส้นเว้นระยะช่องขายตั๋ว เตรียมพร้อมให้บริการประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บขส. เตรียมความพร้อมเปิดเดินรถ 18 พ.ค.นี้ หลังหยุดนานกว่าเดือน 19 เส้นทางสายเหนือ-อีสาน จนท. เร่งทำความสะอาด-ตีเส้นเว้นระยะบริเวณช่องขายตั๋ว ตามมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (17 พ.ค.) บรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และตีเส้นเว้นระยะบริเวณช่องขายตั๋ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการประชาชน ในวันที่ 18 พ.ค. 63 นี้

โดย บขส. เตรียมเปิดเดินรถในเส้นทางภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง และเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จำนวน 9 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง หลังจากที่ บขส. หยุดให้บริการชั่วคราว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพนักงานประจำรถ พนักงานจำหน่ายตั๋ว และพนักงานชานชาลา โดยผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลสุขภาพ และรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด ต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน

ด้านรถโดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวก บริษัทฯ จัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะนั่ง อย่างน้อย 1 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing ทำความสะอาดรถโดยสาร ห้องน้ำ และจุดที่สัมผัสบ่อย ก่อนและหลังให้บริการ มีการเปิดระบายอากาศภายในรถ

นอกจากนี้ ได้นำรถโดยสารจอดตากแดด หลังให้บริการทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1-2 ชั่วโมง ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดพื้นที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสม่ำเสมอ ประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดเจล หรือน้ำอยู่เสมอ และเว้นระยะห่างนั่ง หรือยืนอย่างน้อย 1 เมตร พร้อมทั้งได้ประสานงานกับขนส่งจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการภายในสถานีขนส่งและรถโดยสาร ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้งผู้โดยสารที่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ


กำลังโหลดความคิดเห็น...