xs
xsm
sm
md
lg

ท่าเรือสะพานพุทธโฉมใหม่ เสร็จมิ.ย.นี้ เดินทางชื่อมต่อ "น้ำ -บก-ราง"สะดวกรวดเร็ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจ้าท่าปรับโฉมท่าเรือสะพานพุทธ เสร็จ มิ.ย.นี้ เผยแผนปรับปรุง 6 ท่าเรือ จัดที่พักคอยพร้อมห้องน้ำ เพิ่มมาตรฐานความสะดวกสบาย รองรับเดินทางเชื่อมต่อ "น้ำ -บก-ราง"รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปืดเผยถึงความความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณท่าเรือสะพานพุทธว่า ปัจจุบันได้ดำเนินการได้ 70% ของงานทั้งหมด คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการปรับปรุงท่าเรือ และก่อสร้างห้องน้ำสำหรับให้บริการประชาชน จำนวน 6 ท่า ได้แก่ 1. ท่าเรือนนทบุรี ,ท่าเรือพระราม 7 , ท่าเรือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า , ท่าเรือสะพานพุทธ ,ท่าเรือเทเวศร์ , ท่าเรือสาทร

เพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้บริกาท่าเรือ ได้รับความสะดวก โดยจัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ บริเวณท่าเรือโดยสาร ให้เป็นห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน สะอาด สะดวกสบาย พร้อมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และร่มรื่น เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทางเรือ และทางบก เป็นการเพิ่มศักยภาพในการโดยสารในแม่นำ้เจ้าพระยา ที่สามารถเช่ือมต่อระบบราง เรือโดยสาร และรถโดยสาร เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการการคมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกด้วย

โดยขนาดของห้องน้ำขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการผ่านท่า ได้แก่ ขนาด M ประกอบด้วย ห้องน้ำชาย 2 ห้อง ห้องน้ำหญิง 3 ห้อง ห้องน้ำผู้พิการ 1 ห้อง ขนาด S ประกอบด้วย ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง 1 ห้อง ห้องน้ำผู้พิการ 1 ห้อง
กำลังโหลดความคิดเห็น...