xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่ม ปตท.ผสานความร่วมมือทุกด้านสู้โควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กลุ่ม ปตท.ระดมความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ในภารกิจสู้โควิด-19 พร้อมก้าวผ่านทุกอุปสรรคร่วมกับคนไทยทุกคน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้น กลุ่ม ปตท. โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเกิดความร่วมมือด้านกิจการเพื่อสังคมของกลุ่ม ปตท.เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ครั้งนี้ในหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรม

ภารกิจที่สำคัญคือ การระดมสรรพกำลังความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในด้านงานวิจัย พัฒนา จัดหา และผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ รวมถึงการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างเร่งด่วน โดยมีงานสำคัญเร่งด่วน เช่น การสนับสนุนเสื้อกาวน์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกของกลุ่ม ปตท. พร้อมมอบผ้าสปันบอนด์เคลือบสารกันน้ำและสารคัดหลั่ง สำหรับผลิตเป็นชุดป้องกันส่วนบุคคล PPE การผลิตหมวกอัดอากาศความดันบวก PAPR การผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อ การพัฒนาห้องตรวจวินิจฉัยโรคแบบป้องกันเชื้อ การผลิตกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย การผลิตและสนับสนุน Face Shield และการร่วมสนับสนุนของภาคีเครือข่าย เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ สถาบันวิทยสิริเมธี ในการวิจัยพัฒนาชุดตรวจเชื้อ COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพสูงแบบการตรวจจับสารทางพันธุกรรม ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเหล่านี้ได้ทยอยส่งมอบให้หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

รวมไปถึงการเร่งจัดหาแอลกอฮอล์โดยทันที หลังจากกรมสรรพสามิตผ่อนผันให้โรงงานผลิตเอทานอลเพื่อจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงสามารถจำหน่ายเป็นแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดได้ เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานทางการแพทย์และโรงพยาบาลกว่า 170 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งได้ทำการกระจายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงผ่านการแจกฟรีในรูปแบบแอลกอฮอล์เจล และจัดหาแอลกอออล์ทำความสะอาดมาจำหน่ายในราคาต้นทุน ผ่านบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ณ สถานีบริการน้ำมัน พร้อมมอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่สถานประกอบการทั่วประเทศ รวมการจัดหาและส่งมอบแอลกอฮอล์ของกลุ่ม ปตท.ทั้งสิ้นกว่า 160,000 ลิตร และล่าสุดยังได้จัดหาแอลกอฮอล์ทางการแพทย์เพิ่มเติม รวมถึงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบหน้ากากอนามัยจากผ้าเพื่อดูแลผู้สูงอายุ


นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท.จัดตั้ง “คณะกรรมการกิจการเพื่อสังคม กลุ่ม ปตท.เพื่อสู้ภัย COVID-19” เพื่อผลักดันการดำเนินงานสำคัญครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นและร่วมกันดำเนินภารกิจ ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติจริง สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป อีกทั้ง ปตท.ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ผ่านการลดราคาขายปลีกเอ็นจีวี (NGV) ให้กับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะที่มีบัตรส่วนลดในอัตรา 3 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ราคาขายปลีกกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอยู่ที่ 10.62 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 และคงราคา NGV สำหรับรถทั่วไปไว้ที่ 15.31 บาท/กก. ตั้งแต่ 16 มีนาคม-15 สิงหาคม 2563

“กลุ่ม ปตท.พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน #สานพลังใจWeFightTogether”
กำลังโหลดความคิดเห็น