xs
xsm
sm
md
lg

รฟม.ชดเชยให้ต่ออายุที่จอดรถรายเดือนตามแนวรถไฟฟ้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รฟม.ชดเชยระยะเวลาการจอดรถรายเดือน เยียวยาผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่สูญเสียโอกาสนับจากมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 26 มี.ค. ไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติ

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า วันที่ 7 เมษายน 2563 ได้ออกประกาศ รฟม.เพื่อเยียวยาผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือนของ รฟม. โดยให้ผู้ใช้บริการได้รับการชดเชยระยะเวลาจอดรถตามจำนวนวันที่คงเหลือหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 และผู้ใช้บริการจะได้รับการรักษาสิทธิจอดรถรายเดือน สามารถต่ออายุจอดรถรายเดือนได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ

เพื่อรักษาสิทธิของผู้ใช้บริการที่จอดรถรายเดือนในแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้า MRT) ซึ่งต้องเสียโอกาสในการใช้บริการนำรถยนต์มาจอดนับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรมีผลบังคับใช้เป็นต้นมา

และเป็นไปตามที่รัฐบาล และกระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบในมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงการคลัง โดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดหรือชะลอหรือเลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเช่าราชพัสดุ ค่าตอบแทนการให้บริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อบรรเทาภาระให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ โดยให้อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ รฟม.ได้เปิดให้บริการที่จอดรถรายเดือนในแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ได้แก่ อาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง ที่สถานีลาดพร้าว และสถานีหลักสอง ลานจอดแล้วจร 7 แห่ง ที่สถานีรัชดาภิเษก สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (2 ลาน) สถานีพระราม 9 สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (2 ลาน) และสถานีสามย่าน และที่จอดรถรายเดือนในแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ได้แก่ อาคารจอดแล้วจร 4 แห่ง ที่สถานีคลองบางไผ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1

รวมถึงที่จอดรถรายเดือนในแนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ คือ ลานจอดแล้วจรที่สถานีเคหะสมุทรปราการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...