xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” รับมอบเงินจากภาคเอกชน 4.05 ล้านบาท ส่งเข้ากองทุนแก้ปัญหาโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พาณิชย์” รับมอบเงินบริจาคจากสมาคมโรงสีข้าวไทยและสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ จำนวน 4.05 ล้านบาท ส่งเข้ากองทุนสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้ (3 เม.ย.) นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย พร้อมผู้แทนสมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้เข้าพบและมอบเงินจำนวน 4,050,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นตัวแทนรับมอบ และได้ส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องการร้องทุกข์ ผู้แทนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“กระทรวงพาณิชย์ต้องขอขอบคุณทั้ง 2 สมาคมที่ได้แสดงความตั้งใจและเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศไทยให้อยู่ในวงจำกัด และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” นายสุพพัตกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...