xs
xsm
sm
md
lg

ขอคืนตั๋วเต็มราคา! ร.ฟ.ท.งดเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ 3 เม.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การรถไฟฯ งดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ ชั่วคราวตั้งแต่ 3 เม.ย. ผู้โดยสารขอคืนเงินค่าตั๋วได้เต็มราคา

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกจากเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ในวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการควบคุมมิให้โรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง ประกอบกับผู้โดยสารเดินทางลดลง

การรถไฟฯ จึงได้ประกาศงดเดินขบวนรถ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยมีขบวนรถที่งดเดินในเส้นทางต่างๆ ดังนี้

วันที่ 3 เมษายน 2563

1. สายเหนือ จำนวน 7 ขบวน (ไป-กลับ)

- ขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีที่ 9/10 (กรุงเทพฯ-เชียงใหม่)

- ขบวนรถด่วนที่ 51/52 (กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ)

- ขบวนรถเร็วที่ 107/108 (กรุงเทพฯ-เด่นชัย-กรุงเทพฯ)

- ขบวนรถเร็วที่ 109 (กรุงเทพฯ-เชียงใหม่)

2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12 ขบวน (ไป-กลับ)

- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 22 (อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ)

- ขบวนรถด่วนที่ 67/68 (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ)

- ขบวนรถเร็วที่ 139/140 (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ)

- ขบวนรถเร็วที่ 141/142 (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ)

- ขบวนรถเร็วที่ 145 (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี)

- ขบวนรถด่วนที่ 77/78 (กรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ)

- ขบวนรถเร็วที่ 133/134 (กรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ)

3. สายใต้ จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ)

- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 (กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ)

- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ)

- ขบวนรถด่วนที่ 85/86 (กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ)

- ขบวนรถเร็วที่ 167/168 (กรุงเทพฯ-กันตัง-กรุงเทพฯ) งดเดินขบวนรถ

วันที่ 4 เมษายน 2563

1. สายเหนือ จำนวน 1 ขบวน (ไป-กลับ)

- ขบวนรถเร็วที่ 102 (เชียงใหม่-กรุงเทพฯ)

2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 ขบวน (ไป-กลับ)

- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี)

- ขบวนรถเร็วที่ 146 (อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ)

3. ขบวนรถชานเมือง สายมหาชัย-วงเวียนใหญ่ จำนวน 22 ขบวน

4. ขบวนรถท้องถิ่น แม่กลอง-บ้านแหลม จำนวน 8 ขบวน (งดทุกขบวน)

วันที่ 5 เมษายน 2563

1. ขบวนรถชานเมืองสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 ขบวน (ไป-กลับ)

2. ขบวนรถธรรมดาสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ)

3. ขบวนรถท้องถิ่นสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 25 ขบวน (ไป-กลับ)

วันที่ 7 เมษายน 2563

1. สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน (ไป-กลับ)

- ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 7/8 (กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ)

2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 ขบวน (ไป-กลับ)

- ขบวนรถด่วนที่ 71/72 (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ)

- ขบวนรถเร็วที่ 146 (อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ)

- ขบวนรถด่วนที่ 75/76 (กรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ)

3. สายใต้ จำนวน 2 ขบวน (ไป-กลับ)

- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 43/40 (กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ)

4. ขบวนรถชานเมืองสายใต้และตะวันออก จำนวน 10 ขบวน (ไป-กลับ)

5. ขบวนรถธรรมดาสายใต้และตะวันออก จำนวน 20 ขบวน (ไป-กลับ)

6. ขบวนรถท้องถิ่นสายใต้ จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ)

7. ขบวนรถรวมสายใต้ จำนวน 2 ขบวน (ไป-กลับ)

การรถไฟฯ พิจารณาปรับลดการเดินขบวนรถลงตามสถานการณ์เพื่อให้มีความเหมาะสมกับปริมาณการเดินทางของประชาชนในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง


กำลังโหลดความคิดเห็น...