xs
xsm
sm
md
lg

เลิก 3 ทุ่ม! ขสมก.ปรับเวลาวิ่งใหม่ ตามประกาศ “เคอร์ฟิว”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ขสมก.ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกประเภทจากเวลาปกติ เป็นให้บริการเวลา 05.00-21.00 น. ตั้งแต่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ขสมก.จึงได้ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกประเภทจากเวลาปกติ เป็นให้บริการ เวลา 05.00-21.00 น. และได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถโดยสาร เป็นเวลา 05.00-21.00 น.เช่นกัน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศข้อกำหนดดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...