xs
xsm
sm
md
lg

ฟิวเจอร์พาร์ค-สเปลล์ยกเว้นเก็บค่าเช่าร้านค้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ฟิวเจอร์พาร์ค-สเปลล์ยกเว้นเก็บค่าเช่าร้านค้า
ที่ปิดระหว่างวันที่ 22 มีนาคม -12 เมษายน 2563

นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด รัฐบาลได้มีประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รวมถึงการปิดห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าฯ บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ในฐานะผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ พร้อมให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระงับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ยกเว้นร้านในบางกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้าเป็นอย่างมาก บริษัทฯ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความลำบากของผู้ประกอบการร้านค้า ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้นิ่งนอนใจพร้อมหาแนวทางช่วยเหลืออย่างดีที่สุด บริษัทฯ จึงยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ให้ร้านค้าที่ปิดให้บริการตามเวลาที่ภาครัฐ กำหนด สำหรับธุรกิจที่เปิดให้บริการ จะมีการพิจารณาค่าเช่า และค่าบริการตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ศูนย์การค้าฯ ยังคงเปิดให้บริการในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหาร รวมถึงธนาคาร และเครือข่ายโทรศัพท์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นที่พึ่งพิงของลูกค้าและประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้ โดยมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด19 อย่างเข้มงวด


กำลังโหลดความคิดเห็น...