xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดการบินไทยตั้ง “จักรกฤศฏิ์” รักษาการดีดี เริ่ม 23 มี.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  (ดีดี) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บอร์ดการบินไทยตั้ง “จักรกฤศฏิ์” ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีผล 23 มี.ค.เป็นต้นไป เจ้าตัวพร้อมปฏิบัติหน้าที่โดยไม่รับค่าตอบแทน “ศักดิ์สยาม” หารือเบื้องต้น เชื่อการบินไทยยังมีทางออก ส่ง “ปลัดคมนาคม” ประสานบอร์ดร่วมหาแนวทาง

รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามที่บริษัทการบินไทยได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) แทนนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่ขอลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รับทราบแล้ว ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกันกับรักษาการดีดีเบื้องต้น ซึ่งทุกคนอยากร่วมกันแก้ปัญหาการบินไทย หากร่วมมือกันและนำเรื่องจริงมาพิจารณาร่วมกันหาต้นตอที่เป็นปัญหาและแก้ให้ตรงจุดเชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งกระทรวงได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ช่วยลงไปประสานกับบอร์ดการบินไทยเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ก็เชื่อว่าปัญหาการบินไทยมีทางออก

สำหรับนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแองเกอโลสเตท รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตรที่สำคัญ เช่น หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 52 (วปอ.52) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 (วพน. 9) สถาบันวิทยาการพลังงาน

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง และรองประธานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ

ทั้งนี้ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ยินดีปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่โดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆ และจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป โดยจะเข้ามากำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟู ควบคู่ไปกับแผนรับมือและมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไว้ตั้งแต่ระดับที่มีผลกระทบน้อยไปถึงผลกระทบมากที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์อย่างทันท่วงที บริษัทฯ ขอให้ผู้โดยสาร พันธมิตร คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...