xs
xsm
sm
md
lg

กรมการขนส่งฯ ตั้งจุดคัดกรองประชาชน ยกระดับป้องกันไวรัส COVID-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการขนส่งฯ ส่วนกลาง และภูมิภาคตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนก่อนเข้ามาติดต่อราชการ เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพิ่มมาตรการทำความสะอาดสถานีขนส่ง จุดจอด/พักรถโดยสาร

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แจ้งว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม, ราชบุรี, ชลบุรี, สมุทรปราการ, ตราด, อุทัยธานี และสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอกุฉินารายณ์ ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยจัดให้มีจุดคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อราชการบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าภายในอาคาร เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนก่อนเข้ามาติดต่อราชการภายในอาคาร และให้บริการเจลล้างมือประจำที่จุดคัดกรองเพื่อทำความสะอาดเบื้องต้น ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของกรมการขนส่งทางบก ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้

หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิขนาดเล็กตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าไปในสถานที่และการบริการสาธารณะ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดไวรัส COVID-19

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์

ด้านผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะ ขอความร่วมมือให้ทำความสะอาดตัวรถเป็นพิเศษด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ กำชับให้พนักงานขับรถ และพนักงานจำหน่ายตั๋ว สวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ/จุด Checking Point/ท่ารถต่างๆ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และเอกชนอื่น ซึ่งเป็นผู้บริหารและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นประจำทุกวัน และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการผ่านสื่อต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์ และทางจอ Smart Bus Terminal แนะนำให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน โดยมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการในสำนักงานขนส่งและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร


กำลังโหลดความคิดเห็น...