xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.เพิ่ม 5 บริษัทช่วยขาย LNG ป้อน รง.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปตท.ดึง 5 บริษัทขยายการจำหน่าย LNG ให้ลูกค้าอุตสาหกรรมนอกแนวท่อ ปูทางไทยเป็นฮับ LNG ในภูมิภาคนี้


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG กับ 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยสเปเชียลแก๊ส จำกัด บริษัท แอล เอ็น จี ลิ้งค์ จำกัด บริษัท ครัยโอไทย จำกัด บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เดอะ แก๊สแคร์ริเออร์ จำกัด ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยการซื้อขาย LNG ดังกล่าวจะใช้รถประเภท Semi-Trailer หรือ ISO Container รับ LNG จากสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ที่ อ.มาบตาพุด จ.ระยอง และขนส่งไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้าก๊าซในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายกลุ่มผู้ใช้ LNG ไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่อไป


นายเชิดชัย บุญชูช่วย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ ปตท. กล่าวว่า LNG เป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงทางเลือกที่มีศักยภาพ ให้ค่าความร้อนสูง ตลอดจนมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ทำให้ LNG เป็นเชื้อเพลิงสะอาด ช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อันเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ปตท.จึงร่วมมือกับทั้ง 5 บริษัทดังกล่าวในการส่งเสริมการใช้ LNG ขยายไปยังภาคอุตสาหกรรมนอกแนวท่อส่งก๊าซฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ และเป็นการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจด้านพลังงานของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...