xs
xsm
sm
md
lg

ทย.เคาะสนามบินสตูล ตำบลเจ๊ะบิลัง ประชุมรอบสุดท้ายชง”คมนาคม“

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมท่าอากาศยาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างสนามบินสตูล รอบสุดท้าย ก่อนเสนอคมนาคม เผยจุดก่อสร้างเหมาะสม ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมือง 31 นาที จากท่าเรือปากบารา 46 นาที และห่างสนามบินหาดใหญ่ 95 กม.

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการศึกษาความเป็นไปได้การก่อสร้างท่าอากาศยานสตูล จังหวัดสตูล ว่า วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กรมท่าอากาศยานได้ จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โดยมีนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษาร่วมการประชุม พร้อมได้รับเกียรติจากนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมอภัยนุราช 1 ชั้น 2 โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูลซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 400 คน
โดยได้มีการนำเสนอผลการศึกษาและ ได้สรุปภาพรวมของโครงการ พื้นที่ที่เหมาะสม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และแบบเบื้องต้นของท่าอากาศยาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม โดยภายหลังจากการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการครั้งนี้ กรมท่าอากาศยานจะได้ดำเนินการจัดทำข้อสรุปเพื่อนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป
ซึ่ง จากการศึกษาความเป็นไปได้นั้น เห็นว่าพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับก่อสร้างท่าอากาศยานสตูล จะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองสตูล บริเวณตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ประมาณ 3,500 ไร่ ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองสตูลประมาณ 31 นาที จากท่าเรือปากบาราประมาณ 46 นาที ห่างจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประมาณ 95 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ภาพรวมเป็นพื้นที่ราบ ไม่เสี่ยงน้ำท่วม และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ ไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการบิน
กำลังโหลดความคิดเห็น...