xs
xsm
sm
md
lg

“อธิรัฐ” สั่งเจ้าท่าเร่งขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล “คลองน้ำแบ่ง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"อธิรัฐ" ดันแผนเร่งรัดขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่คลองน้ำแบ่ง จังหวัดนราธิวาส ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง คาดตั้งงบปี 64 ดำเนินการ

วันนี้ (20 ม.ค.) นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ณ ร่องน้ำคลองน้ำแบ่ง ตำบลไพรวัล อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

นายอธิรัฐกล่าวว่า ในพื้นที่ จ.นราธิวาสมีโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำที่สำคัญจำนวน 2 ร่องน้ำ คือ 1. ร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำบ้านน้ำแบ่ง อ.ตากใบ ขนาดกว้าง 30-40 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3 เมตร และ 2. ร่องน้ำนราธิวาส (ร่องใน) อ.เมืองนราธิวาส ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 4,000 เมตร ลึก 5 เมตร

โดยเฉพาะร่องน้ำบ้านน้ำแบ่งนั้นยังไม่เคยได้รับการขุดลอกมาก่อน ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจราชการพบว่า ร่องน้ำทั้ง 2 ร่องน้ำนี้เป็นร่องน้ำที่มีความสำคัญ ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือและการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน จำเป็นและสมควรที่จะต้องมีการขุดลอกเพื่อให้การเดินเรือในพื้นที่มีความสะดวกและปลอดภัย ช่วยสนับสนุนการประกอบอาชีพประมงของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสามารถที่จะเสริมศักยภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากออกสู่ทะเลได้สะดวก เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ด้วย

โดยได้มอบให้กรมเจ้าท่า (จท.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการขุดลอกร่องน้ำทั้ง 2 ร่องน้ำนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...