xs
xsm
sm
md
lg

กรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภาดูงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางประยูร เหล่าสายเชื้อ สมาชิกวุฒิสภา และในฐานะคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะไปศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อนำผลการศึกษาดูงานมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น