xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการปี 62

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ฮิโระฮะรุ โมะโตะฮะชิ (แถวแรก, 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และ สนิท แย้มเกษร (แถวแรก, 4 จากขวา) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ และต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางด้านโภชนาการให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงต่อไป

ทั้งนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 43 ปี เพื่อส่งเสริมการศึกษา สุขภาพและโภชนาการ ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมอื่นๆ อีกมากมาย


กำลังโหลดความคิดเห็น