xs
xsm
sm
md
lg

ผู้บริหารอายิโนะโมะโต๊ะ รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2562 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทองดี ปาโส (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2562" จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยมี หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ภานุพันธุ์) กรโกสียกาจ (ขวา) เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งประทานโล่เกียรติยศ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ


กำลังโหลดความคิดเห็น