xs
xsm
sm
md
lg

สหภาพฯ ขสมก.บุกคมนาคม ค้าน “ศักดิ์สยาม” สั่งแปรรูป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงคมนาคมว่า ช่วงเช้าวันนี้ (21 พ.ย.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) พร้อมพนักงาน ขสมก. ได้ชุมชุมที่หน้ากระทรวงคมนาคม คัดค้านการแปรรูป รัฐวิสาหกิจ ขสมก. ซึ่งในวันนี้ ช่วง 14.00 น. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เรื่องการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.ใหม่ ซึ่งแผนฟื้นฟูเดิมจะมีการจัดซื้อรถโดยสารใหม่จำนวน 2,511 คัน งบประมาณมากกว่า 20,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อลดภาระงบประมาณของประเทศ จึงมีการเสนอรูปแบบการจ้างผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนมาให้บริการ โดยนำรายได้จากการให้บริการจ่ายค่าจ้างให้เอกชน

นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยระบุว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ให้นโยบายทบทวนแก้ไขแผนฟื้นฟูของ ขสมก. โดยให้ยกเลิกแผนการจัดซื้อรถโดยสารจำนวน 3,000 คัน เส้นทางเดินรถในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดตามที่เป็นข่าวแล้วนั้น สหภาพฯ ขสมก.ขอคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ขสมก. โดยแนวคิดดังกล่าวไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหา มีแต่จะสร้างปัญหามากกว่าเดิม ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน จึงขอคัดค้านในเรื่องดังกล่าว และขอให้ดำเนินการตามมติ ครม.เดิม และขอให้แจ้งความคืบหน้าใน 7 วัน


ทั้งนี้ สหภาพฯ ขสมก.ได้ยื่นหนังสือ เสนอ ดังนี้
1. ให้องค์การเดินรถในเส้นทางเดิมจำนวน 137 เส้นทาง ส่วนที่เหลือให้เอกชนดำเนินการ โดยไม่ต้องให้กรมการขนส่งทางบกไปกำหนดเส้นทางเดินรถใหม่
2. เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูตามที่คณะกรรมการกำกับนโยบาย หรือ คนร. ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยให้องค์การจัดหารถใหม่จำนวน 3,000 คันและปรับปรุงรถเก่าจำนวน 323 คัน มาแทนรถเก่าที่หมดอายุการใช้งานให้ดำเนินการตามมติ ครม.

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ (บอร์ด) โดยอดีตที่ผ่านมารัฐมนตรีได้แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับลักษณะการบริหาร ขสมก. ทำให้การบริหารงานไม่เป็นไปตามกฎหมายบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติขององค์การ ดังนั้น การแต่งตั้งบอร์ด สหภาพแรงงานขอให้แต่งตั้งอดีตผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการเดินรถไม่น้อยกว่า 2 คน
4. ขสมก.เป็นรัฐวิสาหกิจโดยมีวัตถุประสงค์บริการคนยากคนจน ผู้มีรายได้น้อย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการกำหนดราคาค่าโดยสาร รัฐบาลโดยกระทรวง และกรมการขนส่งทางบกกลาง ได้กำหนดให้องค์การเก็บอัตราค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ ขสมก.ขาดทุนสะสมประมาณ 1.1 แสนล้านบาท รัฐบาลต้องรับผิดชอบภาระหนี้สินดังกล่าวแทนองค์การ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ขสมก.ตามมาตรา 11 วรรค 2
5. นโยบายเกษียณก่อนกำหนด จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยไม่บังคับขู่เข็ญ และเลิกจ้างพนักงาน


ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ไม่ได้ลงมาพบพนักงาน ขสมก. โดยมอบหมายนายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ป็นผู้รับหนังสือจากสหภาพฯ ขสมก. ซึ่งนายสุชาติระบุว่ากระทรวงคมนาคมยินดีรับข้อเสนอทั้งหมดมาพิจารณา ว่าประเด็นใดทำได้ ทำไม่ได้ ก็เจรจากัน


หลังจากนั้น สหภาพฯ ขสมก.ได้ส่งตัวแทนขึ้นเจรจากับนายสุชาติ ขณะที่บรรยากาศของพนักงาน ขสมก.ที่รวมตัวกันนั้น ได้ปราศรัยยืนยันคัดค้านการแปรรูป และขอให้คมนาคมดำเนินการในสิ่งที่พนักงานเรียกร้อง เพราะถือว่ารถเมล์เป็นบริการสำหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย และพร้อมจะปักหลักอยู่หน้ากระทรวงคมนาคมหากไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจ


กำลังโหลดความคิดเห็น...