xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” เผยประกันรายได้ชาวสวนยางเข้า ครม. 15 ต.ค. จ่ายส่วนต่างรอบแรก 1-15 พ.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“จุรินทร์” ประกาศกลางงานชักพระสุราษฎร์ธานี โครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพาราเข้า ครม. 15 ต.ค. เผยพร้อมจ่ายเงินส่วนต่างถึงมือชาวสวนยางรอบแรกวันที่ 1-15 พ.ย.ทันที

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในช่วงการเป็นประธานในพิธีเปิดประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวพระราชทาน ประจำปี 2562 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตอนหนึ่งว่า วันที่ 15 ต.ค. 2562 โครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพาราจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ ครม.อนุมัติแล้ว กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะเตรียมจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ให้แก่ชาวสวนยางในวันที่ 1-15 พ.ย. 2562 ที่จะถึงนี้เป็นรอบแรก

ทั้งนี้ การชี้แจงดังกล่าว นายจุรินทร์บอกว่า เนื่องจากประชาชนสอบถามมาตลอดเส้นทางที่พบปะในงานชักพระเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง จึงขออนุญาตแจ้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 โดยมีมติประกันรายได้ยางพาราในยาง 3 ชนิด คือ ยางแผ่นดิบราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสด 57 บาทต่อกิโลกรัม และยางก้อนถ้วย 23 บาทต่อกิโลกรัม ของสวนยางที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป สูงสุดครัวเรือนละ 25 ไร่


กำลังโหลดความคิดเห็น...