xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดต่างด้าวไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทย ก.ย. 18 ราย ขนเงินเข้า 470 ล้าน จ้างงาน 428 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไฟเขียวคนต่างชาติลงทุนในไทยเดือน ก.ย. 18 ราย ส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฮ่องกง นำเงินเข้ามาลงทุน 470 ล้านบาท จ้างแรงงานไทย 428 คน เผยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทยด้วย

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า เดือน ก.ย. 2562 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 18 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฮ่องกง มีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 470 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 428 คน และยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน

สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมและขั้นตอนในการรื้อถอนโครงสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมหลุมเจาะปิโตรเลียมและความปลอดภัยนอกชายฝั่ง องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของระบบประตูกั้นชานชาลาแบบครึ่งความสูง องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แบบอะไจล์ (Agile Overview) และองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบอวกาศ เป็นต้น

โดยธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่ 1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ ในกลุ่ม จำนวน 6 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ มีเงินลงทุนจำนวน 208 ล้านบาท เช่น บริการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำกิจการบริการทางบัญชี บริการให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบระบบการทำงานภายในองค์กร บริการรับจ้างทำฟันปลอมแบบครอบฟัน (Zirconia Crown) บริการให้กู้ยืมเงิน

2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 5 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ บริติชเวอร์จิ้น และญี่ปุ่น มีเงินลงทุนจำนวน 65 ล้านบาท เช่น บริการให้ใช้ระบบสำหรับการจ้างงานผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน บริการเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการให้ใช้ช่วงสิทธิ์โปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการมูลค่าหนี้สิน บริการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องอัลตร้าซาวนด์ พร้อมอุปกรณ์ กล้องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ

3. ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง จำนวน 2 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น และสเปน มีเงินลงทุนจำนวน 24 ล้านบาท คือ การค้าปลีกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการค้าส่งสารที่เติมลงในอาหารคนและอาหารสัตว์

4. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาเอกชน จำนวน 5 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศฮ่องกง ฝรั่งเศส และจีน มีเงินลงทุนจำนวน 173 ล้านบาท คือ บริการขุดเจาะปิโตรเลียม บริการออกแบบทางวิศวกรรม บริหารจัดการโครงการรื้อถอนแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล บริการให้คำปรึกษาแนะนำและกำกับดูแลด้านวิศวกรรมสำหรับโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า บริการออกแบบ จัดซื้อ จัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ และบริหารจัดการโครงการประตูกั้นชานชาลาแบบครึ่งความสูง บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบระบบ บำรุงรักษา รวมถึงฝึกอบรมและให้การสนับสนุนทางเทคนิคพัฒนาดาวเทียมสำรวจทรัพยากร

ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. 2562 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตจำนวน 155 ราย ลดลง 42 ราย หรือลดลง 21% มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 21,644 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,864 ล้านบาท หรือเพิ่ม 147% เนื่องจากในปี 2562 มีต่างชาติลงทุนประกอบธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เช่น บริการงานวิศวกรรม การจัดหา ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานของระบบเครื่องบดดินหรือหินกึ่งเคลื่อนที่โครงการโรงไฟฟ้า บริการออกแบบ จัดซื้อจัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ รวมทั้งการแก้ไขความชำรุดบกพร่องและบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน บริการออกแบบทางวิศวกรรม และบริหารจัดการโครงการปลดประจำการเรือผลิตและเก็บปิโตรเลียม บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบระบบและให้การสนับสนุนทางเทคนิคดาวเทียมสำรวจทรัพยากร เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...