xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ลุยช่วยสินค้าเกษตร สินค้าชุมชนภาคอีสานออกสู่ตลาดโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“วีรศักดิ์” เป็นประธานประชุมร่วมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ร่วมกับทูตพาณิชย์ทำแผนผลักดันสินค้าเกษตร สินค้าชุมชนในพื้นที่ภาคอีสานออกสู่ตลาดโลก เล็งสินค้าข้าว มันสำปะหลัง และแฟชั่น เจาะตลาดเป้าหมาย

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดการประชุมระหว่างผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ทูตพาณิชย์ และพาณิชย์จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางในการขยายตลาดให้กับสินค้าของเกษตรกร ผู้ประกอบการท้องถิ่น และผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) เพื่อผลักดันให้สินค้าเกษตร และสินค้าท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก้าวจากการเป็นสินค้าภูมิภาคไปสู่ตลาดโลก โดยมีสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่สำคัญที่จะผลักดัน ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด และผลไม้

ในการประชุมครั้งนี้ ทูตพาณิชย์ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าและช่องทางการบุกตลาดเพิ่มเติม เพราะในปัจจุบันมีสินค้าหลักจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่งออกได้แล้ว ได้แก่ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง ข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์จากข้าว สินค้าแฟชั่น ผ้าย้อมคราม เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น มีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐฯ สหภาพยุโรป จีน และฮ่องกง

“จะเร่งผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และสินค้าที่ผลิตโดย SMEs ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้เพิ่มเติม โดยจะเร่งผลักดันการส่งออกมันสำปะหลังไปตลาดญี่ปุ่นและอินเดีย สินค้าข้าวไปตลาดสหรัฐฯ และฮ่องกง สินค้าแฟชั่น ประเภทผ้าผืนไป ไปญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป เป็นต้น ซึ่งจะมีการร่วมกันจัดทำแผนในการผลักดันต่อไป” นายวีรศักดิ์กล่าว

นายวีรศักดิ์กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังได้เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังครบวงจร โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ยืนยันที่จะส่งเสริมและผลักดันการส่งออกมันเส้น แป้งมันไปยังตลาดต่างๆ ต่อไป นอกเหนือจากตลาดที่สำคัญอย่างจีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และไต้หวัน โดยในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาสามารถส่งออกได้แล้ว 1,688.46 ล้านเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ ยังได้ไปเยี่ยมชมชุมชนด่านเกวียน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะผลักดันให้เป็นชุมชนอีคอมเมิร์ซต้นแบบของประเทศ ภายใต้ชื่อ “สมาร์ทวิลเลจออนไลน์” ซึ่งเป็นการประยุกต์จากหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านเถาเป่า (Taobao Village Model) ของจีน มาใช้กับผู้ประกอบการสินค้าโอทอปและสินค้าชุมชนของไทยที่มีการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดเป็นชุมชนอีคอมเมิร์ซ และสามารถขายสินค้าออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้าได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ เช่น ของตกแต่งบ้าน ตกแต่งสวน ของใช้เครื่องประดับแฟชั่น เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ได้มอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ให้แก่ชุมชน จำนวน 4 สินค้า ได้แก่ ไวน์เขาใหญ่ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และกาแฟวังน้ำเขียว


กำลังโหลดความคิดเห็น...