xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ดีเดย์เริ่มใช้ Form E ใหม่ ใช้สิทธิ์ลดภาษีส่งออกไปจีน 1 ก.ย. 62

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมการค้าต่างประเทศประกาศดีเดย์เริ่มออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E รูปแบบใหม่แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อใช้สิทธิภาษีนำเข้าจีน 0% ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป มั่นใจการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ Form E จะช่วยให้ผู้ส่งออกได้รับความสะดวกมากขึ้น

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้จีนได้ดำเนินกระบวนการภายในเพื่อบังคับใช้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ฉบับปรับปรุง (ACFTA Upgrading Protocol) เสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่งผลให้การใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าจีนภายใต้ ACFTA ต้องสำแดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E รูปแบบใหม่ต่อศุลกากรจีน และเพื่อให้การใช้สิทธิประโยชน์เป็นไปด้วยความราบรื่น อาเซียนและจีนจึงกำหนดให้มีช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (Transitional Period) โดยศุลกากรอาเซียนและจีนจะยืดหยุ่นยอมรับ Form E รูปแบบปัจจุบันที่ออกก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 กรมฯ จะนำ Form E รูปแบบใหม่มาให้บริการแก่ผู้ส่งออกที่ยื่นขอ Form E

สำหรับ Form E รูปแบบใหม่ได้ผ่อนคลายเงื่อนไข หรือระเบียบบางส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิประโยชน์ เช่น ยกเลิกการจำกัดจำนวนรายการสินค้า จากเดิมที่จำกัดไว้ไม่เกิน 20 รายการต่อฉบับ การระบุราคา FOB ในหนังสือรับรองฯ เฉพาะกรณีสินค้าผ่านคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยเกณฑ์สัดส่วนวัตถุดิบภายในภูมิภาค (RVC) เท่านั้น จากเดิมที่กำหนดให้ระบุทุกกรณี หรือการยืดหยุ่นให้เลือกว่าจะระบุเลขที่ใบกำกับราคาสินค้า (Invoice) ของผู้ผลิตหรือนายหน้า กรณีการซื้อขายผ่านนายหน้า

ทั้งนี้ นอกจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบหนังสือรับรองฯ และการผ่อนคลายรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องแสดงบนหนังสือรับรองฯ แล้ว ความตกลง ACFTA Upgrading Protocol ยังได้มีการปรับปรุงกฎถิ่นกำเนิดสินค้า เช่น การเพิ่มเติมกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้าเป็น 2,045 รายการ รวมถึงการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ส่งออกไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...