xs
xsm
sm
md
lg

บางกอกแอร์เวย์สจัดกิจกรรม “English Club with Bangkok Airways”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยส่วนรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จัดกิจกรรม "English Club with Bangkok Airways" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยมีนายชาญณรงค์ ใจสัมฤทธิ์ ผู้จัดการสนามบินสุโขทัย (คนกลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยกว่า 60 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านห้วยตม อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของเยาวชนรุ่นใหม่ จึงได้จัดกิจกรรม "English Club with Bangkok Airways" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านทางกิจกรรมที่มีความสนุกสนานและเข้าใจง่าย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน รวมถึงพนักงานขององค์กรยังได้นำความรู้ความสามารถที่มีมาช่วยเหลือสังคมด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...