xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เตรียมออกประกาศ ห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"พาณิชย์" รับลูก "อุตสาหกรรม" เตรียมออกประกาศห้ามนำเข้า "ขยะอิเล็กทรอนิกส์" ป้องกันไม่ให้นำของเสียเข้ามาเป็นขยะในประเทศจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยประชาชน ระบุกำลังขอความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก่อนชง ครม. เห็นชอบ พร้อมยัน FTA ไม่ใช่ช่องว่างให้นำเข้าขยะเข้ามาได้

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ อยู่ระหว่างเตรียมออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ... เพื่อห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเศษชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 428 รายการ ครอบคลุมชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ (ไม่รวมเศษจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่มีส่วนประกอบ ซึ่งได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และแบตเตอรี่อื่นๆ สวิตช์ที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบในการทำงาน เศษแก้วจากหลอดรังสีแคโทด และแอกติเวเต็ดกลาสอื่นๆ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีสารพีซีบี หรือที่ปนเปื้อนด้วยแคดเมียม ปรอท ตะกั่ว โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล

ทั้งนี้ การออกประกาศดังกล่าวเป็นไปตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดในประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 และเพื่อให้ความร่วมมือกับนานาประเทศตามพันธกรณีอนุสัญญาบาเซล ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายหรือของเสียที่อาจไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสกัดกั้นไม่ให้มีการนำของเสียของอันตรายเข้ามาเป็นขยะในประเทศไทย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน

"หลังจากนี้กรมฯ จะขอความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป" นายอดุลย์กล่าว

นายอดุลย์กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีจุดยืนในการไม่นำเข้าขยะจากต่างประเทศ เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยประชาชนและรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ ดังนั้น ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการเจรจาภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ต่างๆ รวมถึงความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค (RCEP) แต่การเจรจาเปิดตลาดสินค้าดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดช่องว่างให้ประเทศคู่เจรจาสามารถส่งขยะเข้ามายังไทยอย่างที่หลายฝ่ายมีความกังวล เนื่องจากการออกประกาศห้ามนำเข้าสินค้าใดๆ ก็ตาม โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 จะเป็นการห้ามนำเข้าสินค้านั้นๆ จากต่างประเทศโดยไม่มีข้อยกเว้น

จากสถิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า ในปี 2561 ไทยนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 38.32 ล้านตัน ลดลง 28% และส่งออก 5.93 ล้านตัน ลดลง 21%


กำลังโหลดความคิดเห็น...