xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” ถก 3 ฝ่ายเคาะราคาประกันรายได้ปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ 4 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“จุรินทร์” ถก 3 ฝ่ายเคาะราคาประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน กก.ละ 4 บาท กำหนด 25 ไร่ต่อครัวเรือน จ่ายส่วนต่างปีละ 4 ครั้ง เตรียมชง กนป.อนุมัติ ก่อนเสนอ ครม. พร้อมใช้มาตรการเสริมดันราคา ส่งเสริมบี 10 นำไปผลิตไฟฟ้า สกัดลักลอบนำเข้า และเร่งรัดส่งออก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุม 3 ฝ่ายร่วมภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อแก้ไขราคาปาล์มทั้งระบบ ที่อาคารรัฐสภาใหม่ เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2562 ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการประกันราคาปาล์มน้ำมันที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% โดยกำหนดเกษตรกรรายย่อยที่มีสิทธิ์ในการรับเงินประกันราคาต้องขึ้นทะเบียนต่อหน่วยงานรัฐ จำนวน 25 ไร่ต่อครัวเรือน จะจ่ายทุก 3 เดือน รวม 4 ครั้งต่อปี ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ส่วนการคิดส่วนต่างราคาระหว่างราคาประกันกับราคาตลาด ณ ขณะนั้นจะมีคณะอนุกรรมการที่จะตั้งขึ้นเป็นผู้พิจารณาทุก 15 วัน

ทั้งนี้ จะนำเสนอผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณา ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

นายจุรินทร์กล่าวว่า จะมีมาตรการอื่นๆ เพื่อผลักดันราคา โดยจะส่งเสริมการใช้บี 10 โดยผู้แทนกระทรวงพลังงานแจ้งว่ามีแนวทางที่จะส่งเสริมให้มีการใช้บี 10 เป็นภาคบังคับภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะทำให้สต๊อกปาล์มน้ำมันลดลง การนำน้ำมันปาล์มไปใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นมาตรการที่ ครม.ได้เคยอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ การกำกับดูแลสต๊อก จะใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม ซึ่งจะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ และวิธีการนี้จะแม่นยำมากกว่า โดยกรมการค้าภายในจะเป็นผู้ดำเนินการเพื่อดูในรายละเอียดอีกครั้ง

นอกจากนี้ จะให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบการเข้าออกของน้ำมันปาล์มตามด่านชายแดนต่างๆ โดยเฉพาะด่านสะเดาจังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าปาล์มน้ำมันมาใช้ในประเทศ ซึ่งจะทำให้ราคาปาล์มน้ำมันของไทยตกต่ำลง รวมทั้งจะเร่งผลักดันการส่งออกปาล์มน้ำมันไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกไปอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดสำคัญของไทย โดยในเร็วๆ นี้ตนจะเดินทางไปยังอินเดียเพื่อหารือในการส่งออกปาล์มน้ำมันของไทยต่อไป

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นควรให้เร่งผลักดัน พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เพราะจะเป็นการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มทั้งระบบ


กำลังโหลดความคิดเห็น...