xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ ลงพื้นที่ติวเข้มผู้ประกอบการถนนข้าวสาร เรียนรู้ใช้ภาษาจีนขายสินค้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนลงพื้นที่ถนนข้าวสาร อบรมเทคนิคการใช้ภาษาจีนแบบเร่งด่วน ทั้งการสนทนาเบื้องต้น การสนทนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการขาย พร้อมเปิดให้นำสินค้าที่ขายมาฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ เพื่อช่วยเพิ่มทักษะการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวจีน เผยมีแผนลงพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เพิ่มในอนาคต

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตพระนครจัดอบรมทักษะการใช้ภาษาจีนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยบนถนนข้าวสาร โดยได้จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนที่สามารถอบรมและถ่ายทอดการใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆ แบบเร่งด่วน สอนการสนทนาเบื้องต้นและการสนทนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการขาย พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการนำสินค้าที่ขายมาทำการฝึกฝนทักษะการแจงรายละเอียดสินค้า ความพิเศษ หรือเรื่องราวความเป็นมาของสินค้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจตัวสินค้ามากขึ้น และพร้อมที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าในราคาที่สมเหตุผล ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ

เบื้องต้นได้คัดเลือกผู้ประกอบการรายย่อยบริเวณถนนข้าวสารเข้ารับการอบรมจำนวน 50 ราย ประกอบด้วย อาหาร 16 ราย เครื่องดื่ม ขนมหวาน 10 ราย เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 10 ราย สินค้าเบ็ดเตล็ด 9 ราย และถักผม เฮนนา 5 ราย โดยได้ทำการอบรมจำนวน 2 วัน คือ วันที่ 5 ส.ค. และวันที่ 19 ส.ค. 2562 ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และหลังจากนั้นจะลงพื้นที่ถนนข้าวสารเพื่อสังเกตการณ์การนำทักษะที่ได้รับไปใช้เพื่อสื่อสารการขายสินค้าเบื้องต้นกับนักท่องเที่ยวชาวจีน และนำผลที่ได้มาทำการปรับปรุงเนื้อหาสำหรับการอบรมครั้งต่อไป และพร้อมที่จะขยายการอบรมดังกล่าวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในอนาคต

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เนื่องจากกรมฯ สำนักงานเขตพระนคร และสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณถนนข้าวสาร เขตพระนคร แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อสำรวจความต้องการด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยที่ค้าขายบนถนนข้าวสาร เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี ทักษะด้านภาษาจีนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มปริมาณยอดขายสินค้า และส่งผลถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันการขายสินค้าให้ท่องเที่ยวชาวจีนมักจะผ่านล่าม หรือใช้ภาษามือในการต่อรองราคาสินค้าเป็นหลัก ไม่สามารถสื่อสารถึงคุณสมบัติเฉพาะ ความโดดเด่น หรือเรื่องราวของสินค้าได้ ทำให้บางครั้งนักท่องเที่ยวตัดสินใจไม่ซื้อสินค้า

ปัจจุบันในถนนข้าวสารมีจำนวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 234 ราย แบ่งเป็นเสื้อผ้า 129 ราย สินค้าเบ็ดเตล็ด 40 ราย อาหารและเครื่องดื่ม 38 ราย กระเป๋า รองเท้า 15 ราย และ นวด สัก ถักผม เฮนนา 12 ราย


กำลังโหลดความคิดเห็น...