xs
xsm
sm
md
lg

ไกด์ไลน์ค้าปลีกคลอดแล้ว กำหนด 8 พฤติกรรมห้ามค้าส่งค้าปลีกทำกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ทำคลอด “ไกด์ไลน์ค้าปลีก” แล้ว กำหนด 8 พฤติกรรมต้องห้าม ที่เป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าระหว่างผู้ค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า เผยมีผลบังคับใช้ 20 ก.ค.62 ที่ผ่านมา ระบุหากตรวจพบการฝ่าฝืน มีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่กระทำผิด

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และโฆษกคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2562 ที่ผ่านมา ประกาศคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติการค้าที่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิต หรือผู้จำหน่าย พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้แล้ว โดยในประกาศดังกล่าว ได้กำหนด 8 พฤติกรรมที่ห้ามกระทำในการปฏิบัติทางการค้าของผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีกที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายอย่างไม่เป็นธรรม

สำหรับ 8 พฤติกรรม ได้แก่ การกำหนดราคารับซื้อ หรือกดราคารับซื้อต่ำกว่าราคารับซื้อปกติ โดยไม่มีเหตุผลสมควร , การเรียกรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม , การคืนสินค้าที่ไม่เป็นธรรม , การบังคับให้ยอมรับสัญญาการฝากขายสินค้า ซึ่งกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม , การบังคับให้ซื้อหรือให้จ่ายค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม , การให้พนักงานของผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม , การปฏิเสธการรับสินค้าที่สั่งซื้อ หรือสั่งผลิตพิเศษเป็นการเฉพาะของผู้สั่งผลิต (ไพรเวท แบรนด์) หรือเป็นตราเฉพาะของผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก (เฮาส์แบรนด์) อย่างไม่เป็นธรรม และการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆ เช่น การประวิงเวลาจ่ายค่าสินค้า ลดปริมาณการสั่งซื้อสินค้า ถอดสินค้าออกจากชั้นวางสินค้า เป็นต้น

“การออกประกาศฉบับนี้ เพื่อกำกับดูแลการประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เป็นการจัดระบบการค้าให้มีธรรมาภิบาล และสร้างบรรทัดฐานการปฏิบัติการค้าที่ชัดเจน ถูกต้อง ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานทางการค้าระหว่างผู้ผลิต ซัปพลายเออร์ ผู้จำหน่าย กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก และขอย้ำให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ศึกษาพฤติกรรมที่ห้ามกระทำให้ถ่องแท้ เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งจะมีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่กระทำผิด โดยสามารถดูรายละเอียดของประกาศได้ที่ www.otcc.or.th” นายสันติชัยกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...