xs
xsm
sm
md
lg

"พาณิชย์"เปิดเงื่อนไขสินค้าควบคุมปี 62 เน้นปกป้องผู้บริโภค-เกษตรกร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมการค้าภายในเปิดเงื่อนไขการกำกับดูแลสินค้าควบคุมประจำปี 62 ใหม่ กำหนดให้แจ้งราคาและปริมาณ แจ้งก่อนปรับราคา แจ้งต้นทุนราคา รวม 43 รายการ แจ้งที่เก็บ 10 รายการ ควบคุมการขนย้าย 8 รายการ กำหนดเงื่อนไขรับซื้อ 4 รายการ และให้แสดงราคาจำหน่ายรวม 318 รายการ เพื่อดูแลผู้บริโภคและเกษตรกร พร้อมทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ กำกับดูแลการใช้มาตรการ

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เปิดเผยว่า กกร.ได้ออกประกาศ เพื่อกำหนดเงื่อนไขการกำกับดูแลสินค้าและบริการในบัญชีควบคุมปี 2562 จำนวน 52 รายการ รวมถึงสินค้าและบริการที่ติดตามดูแลแล้ว โดยเป็นมาตรการแจ้งราคารวม 43 รายการ แจ้งปริมาณและสถานที่เก็บ 10 รายการ ควบคุมการขนย้าย 8 รายการ กำหนดเงื่อนไขการรับซื้อ 4 รายการ และแสดงราคาจำหน่าย 318 รายการ เพื่อกำกับดูแลภาวะการค้า และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคและเกษตรกร

สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขการดูแลด้านราคาและปริมาณ กำหนดให้กระดาษพิมพ์และเขียน ต้องแจ้งราคาและปริมาณเป็นประจำทุกเดือน, ปุ๋ยเคมี และยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช ให้แจ้งปริมาณและราคาที่นำเข้า, ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่นของสถานพยาบาล ให้แจ้งก่อนเปลี่ยนแปลงราคาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน , เครื่องสูบน้ำ แป้งสาลี ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก แชมพู น้ำยาปรับผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์ล้างจาน สบู่ก้อน สบู่เหลว ผ้าอนามัย รถเกี่ยวข้าว รถไถนา สายไฟฟ้า ให้แจ้งต้นทุนราคา รายละเอียดสินค้า และหากจะเปลี่ยนแปลงราคาต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า ต้องแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดสินค้า และเมื่อเปลี่ยนราคาต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน , กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว ปูนซีเมนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ ต้องแจ้งราคา รายละเอียดสินค้า หากเปลี่ยนราคาต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน , เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง และรถยนต์บรรทุก ให้แจ้งราคา รายละเอียดสินค้า และหากเปลี่ยนราคาต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ขณะที่นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว (ไม่รวมนมเปรี้ยว) , ปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ให้แจ้งราคา รายละเอียดสินค้า และเมื่อจะเปลี่ยนแปลงราคาให้ขออนุญาตก่อน และก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง ให้แจ้งราคา แสดงราคา และแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคา

ส่วนการแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บนั้น กำหนดให้ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ต้องแจ้งแผนการนำเข้าทุก 3 เดือน แจ้งราคาทุกเดือน , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำมันปาล์ม ผลปาล์มน้ำมัน มันเส้น ยางพารา ข้าวสารในสต็อกของรัฐที่ระบายเข้าสู่อุตสาหกรรม ให้แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และทำบัญชีควบคุมสินค้า และปุ๋ยเคมี ให้แจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดสินค้า เมื่อจำหน่ายราคาสูงกว่าที่แจ้งไว้ ต้องขออนุญาต

สำหรับสินค้าที่ต้องควบคุมการขนย้าย ได้แก่ กระเทียมที่นำเข้าใน 52 จังหวัด , หอมหัวใหญ่ที่นำเข้าใน 52 จังหวัด , ข้าวเปลือก ข้าวสาร 68 อำเภอ ใน 20 จังหวัด, ข้าวสารในสต็อกรัฐบาลที่ระบายเข้าสู่อุตสาหกรรม ทุกจังหวัด, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 35 อำเภอ ใน 7 จังหวัด, น้ำมันปาล์ม 31 จังหวัด, มะพร้าวผลแก่ เนื้อมะพร้าว และเนื้อมะพร้าวแห้งที่นำเข้า 9 อำเภอใน 6 จังหวัด และมันสำปะหลังสดและมันเส้น 84 อำเภอ ใน 12 จังหวัด ส่วนข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลปาล์มน้ำมัน และหัวมันสำปะหลังสด ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อ

ทางด้านการแสดงราคา กำหนดให้แสดงราคาจำหน่ายสินค้า 240 รายการ และค่าบริการ 50 รายการ ให้แสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร 28 รายการ และให้แสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

พร้อมกันนี้ กรมฯ ยังได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบถึงการปรับปรุงรายละเอียดในบัญชีสินค้าและบริการควบคุมปี 62 ใหม่ โดยเพิ่มรายละเอียดต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง และหอมหัวใหญ่เป็นสินค้าควบคุม และตัดครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมันออก ซึ่งในการกำกับดูแลสินค้าและบริการควบคุม ผู้ว่าฯ จะต้องออกประกาศของแต่ละจังหวัด เพื่อกำกับดูแลด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...