xs
xsm
sm
md
lg

DITP ชี้ชาวจีนลดการบริโภค “เกลือ-ผงชูรส” เป็นโอกาสส่งออกอาหารสุขภาพและเครื่องปรุงรสของไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผยชาวจีนเริ่มบริโภค “เกลือ” และ “ผงชูรส” ลดลง หลังพบมีผลต่อสุขภาพ และหันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น แนะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะผลักดันการส่งออกเครื่องปรุงรสเข้าไปแทนที่ แต่ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวจีนรับรู้ถึงประโยชน์ เพื่อเพิ่มความต้องการบริโภค

น.ส.เกษสุรีย์ วิจารณกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท Mintel บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยด้านการตลาด ได้เปิดเผยรายงานผลการวิจัยล่าสุดว่าผู้บริโภคชาวจีนให้ความสนใจต่อสุขภาพมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากเริ่มหันมาลดปริมาณการบริโภคเกลือ และผงชูรสในชีวิตประจำวันลง จากที่เดิมเกลือนับเป็นเครื่องปรุงรสที่สำคัญของอาหารจีน โดยมีผลสำรวจจากผู้บริโภคจำนวน 2,100 คน ที่มีอายุระหว่าง 20-49 ปีที่เคยทำอาหารในช่วง 6 เดือน มีร้อยละ 55 จะลดปริมาณเกลือในการปรุงอาหารลง ร้อยละ 37 จะลดปริมาณผงชูรสในการปรุงอาหาร ร้อยละ 36 จะลดปริมาณซีอิ๊วในการปรุงอาหาร และร้อยละ 38 พยายามลดการกินอาหารสำเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไส้กรอก และมันฝรั่งทอด

“ปัจจุบันชาวจีนมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ทำให้หันมาใส่ใจคุณภาพชีวิต และให้ความสำคัญต่ออาหารที่รับประทานกันมากขึ้น และยังพยายามลดวัตถุดิบที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น เกลือและผงชูรส ถึงแม้ว่าผู้บริโภคชาวจีนจะยังไม่มีความรู้เชิงลึกเรื่องปริมาณการบริโภคเกลือในแต่ละวันมากนัก แต่ก็รู้ว่าถ้าบริโภคมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อร่างกาย ขณะที่ผู้ผลิตได้หันมาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อร่างกาย รวมทั้งได้เน้นว่าไม่ใส่ผงชูรสให้ผู้บริโภครับรู้มากขึ้นด้วย”

นอกจากนี้ ผู้ผลิตสินค้าในจีนยังเริ่มให้ความสำคัญกับการติดฉลากอาหารสะอาด หรือ Clean Label ที่มีการอธิบายส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารว่าใช้วัตถุดิบธรรมชาติ ปราศจากการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สะอาดไม่มีโทษต่อร่างกาย นับว่าเป็นกระแสนิยมใหม่ในปัจจุบันที่ผู้บริโภคชาวจีนกำลังให้ความสนใจ โดยเฉพาะผู้บริโภคชาวจีนที่มีลูก มักจะดูส่วนประกอบอาหารว่ามีสารเติมแต่งหรือไม่ก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ส่วนผู้บริโภคที่แต่งงานและมีลูก หรือไม่มีลูก จะเลือกซื้อซีอิ้วที่ไม่มีส่วนผสมดัดแปลงพันธุกรรมและสารเคมีเติมแต่ง หรือซีอิ้วที่มีเกลือต่ำและไม่ใส่ผงชูรส เป็นต้น ขณะเดียวกัน ชาวจีนยังมีการทำอาหารรับประทานเองที่บ้าน เพราะสามารถควบคุมปริมาณเครื่องปรุงได้ และเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว

ทั้งนี้ ผลจากการที่ผู้บริโภคชาวจีนลดการใช้เกลือและผงชูรสในการปรุงอาหาร และหันมาบริโภคอาหารที่ดีมีคุณภาพให้ประโยชน์แก่ร่างกาย จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทย ที่จะขยายตลาดสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องปรุงรสของไทยเข้าสู่ตลาดจีน โดยจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น ส่วนประกอบ สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้และตัดสินใจซื้อซึ่งจะทำให้สินค้าไทยเป็นที่ต้องการและขยายเข้าสู่ตลาดจีนได้เพิ่มขึ้น




กำลังโหลดความคิดเห็น...