xs
xsm
sm
md
lg

ไทย-EAEU ถกแลกเปลี่ยนนโยบายการค้า ลงทุน ปูทางทำ FTA ในอนาคต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไทย-EAEU ประชุมนัดแรก หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบายและกฎระเบียบด้านการค้า การลงทุน ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการเปิดเจรจา FTA ในอนาคต เผยยังได้จับมือทำโรดแมปความร่วมมือด้านดิจิทัล เกษตรอัจฉริยะ พร้อมใช้โอกาสนี้ ดึงนักลงทุนรัสเซียเข้ามาลงทุนในอีอีซี พุ่งเป้าอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2562 ที่ผ่านมา ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกระหว่างไทยกับ EAEU หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือไทย-EAEU ณ ทำเนียบรัฐบาลไทย เมื่อเดือนพ.ย.2561 โดยผลการประชุมประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทั้งสองฝ่ายได้ใช้โอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และศึกษานโยบายและกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องเกษตร อุตสาหกรรม ระบบศุลกากร มาตรการปกป้องทางการค้า นโยบายการแข่งขัน และเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ในอนาคต รวมทั้งได้ตกลงจัดทำโรดแมปความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น สาขาดิจิทัล และเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีความสนใจ และเป็นสาขาที่ EAEU มีศักยภาพด้วย

ทั้งนี้ หลังการประชุม ยังได้พบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจรัสเซียที่สนใจทำธุรกิจในไทย ทั้งอุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งไทยได้ใช้โอกาสนี้ เชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมถึงจูงใจให้ใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าสู่อาเซียน

ส่วนการเข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Skolkovo ของรัสเซีย พบว่า มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาครบวงจรที่บ่มเพาะ Start-ups และ SMEs กว่า 2,000 ราย รวมทั้งเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติสามารถใช้พื้นที่ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะสาขาที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น พลังงาน ดิจิทัล อวกาศ เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ เป็นต้น ซึ่ง Skolkovo ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการและนักวิจัยไทยมาใช้พื้นที่ โดยรัสเซียจะมีมาตรการสิทธิประโยชน์ให้ และยังได้พบหารือกับบริษัทที่เป็นสมาชิกของอุทยาน Skolkovoที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และการผลิตอาหารสุขภาพ

นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg International Economic Forum : SPIEF) ระหว่างวันที่ 6–8 มิ.ย.2562 ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะของผู้นำประเทศ และจัดแสดงศักยภาพของบริษัทยักษ์ใหญ่ในรัสเซียและจากทั่วโลก โดยนายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย และนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ขึ้นกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย และในการเสวนาอภิปรายกลุ่มย่อยต่างๆ พบว่า ที่ประชุมให้ความสำคัญเรื่องบทบาทที่สูงขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีสีเขียว เศรษฐกิจหมุนเวียน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2561 ไทยและ EAEU มีมูลค่าการค้ารวม 3,754.93 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไป EAEU มูลค่า 1,225.21 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจาก EAEU มูลค่า 2,529.74 ล้านเหรียญสหรัฐ และกว่า 97% ของการค้าไทย-EAEU เป็นการค้าระหว่างไทยกับรัสเซีย


กำลังโหลดความคิดเห็น...