xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์”ชี้โอกาสทองบูมค้าชายแดน-ท่องเที่ยวไทย-กัมพูชา หากบ้านท่าเส้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมการค้าต่างประเทศเผยหากยกระดับช่องทางการค้าบ้านท่าเส้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร จะช่วยสร้างโอกาสการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทย-กัมพูชาได้เพิ่มมากขึ้น เหตุชาวกัมพูชานิยมเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เข้ามารักษาพยาบาลและท่องเที่ยว มั่นใจสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้อีกมาก

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพของช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น จ.ตราด หากยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร จะสามารถสร้างมูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าและบริการของไทย ซึ่งปัจจุบันชาวกัมพูชามีความต้องการที่จะเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย รวมถึงเข้ามารักษาพยาบาลและท่องเที่ยวในจังหวัดตราดจำนวนมาก และยังเป็นโอกาสดีของสินค้าไทยที่จะส่งออกไปขายยังกัมพูชาผ่านช่องทางบ้านท่าเส้นอีกด้วย

โดยการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านท่าเส้น จะเป็นการเปิดเส้นทางการคมนาคมขนส่งระหว่างไทย-กัมพูชา ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองสำคัญของกัมพูชาได้ ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสเจาะตลาดกัมพูชาได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งจากพรมแดนบ้านทมอดาไปถึงยัง จ.โพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา มีระยะทางประมาณ 172 กิโลเมตร และสามารถเชื่อมต่อไปยังกรุงพนมเปญด้วยระยะทางเพียง 233 กิโลเมตร ทำให้สามารถนำเข้าและส่งออกสินค้าได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านท่าเส้นจะยังช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียงของไทยได้อีกด้วย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทย เช่น เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก เป็นต้น เนื่องจากในกัมพูชาการเดินทางไปเมืองชายทะเลจะมีระยะทางไกลและไม่สะดวก ชาวกัมพูชาจึงนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อสินค้าและบริการของไทย ทำให้การค้าการลงทุนระหว่างไทย-กัมพูชาขยายตัวได้มากยิ่งขึ้น

สำหรับช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้นตั้งอยู่ที่ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ติดกับบ้านทมอดา อ.เวียลเวง จ.โพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา มีประชากรประมาณ 3.3 แสนคน และบริเวณชายแดนมีโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนชาวจีน เช่น โรงแรม บ่อนคาสิโน อาคารที่พักอาศัย ปั้มน้ำมัน ร้านค้า เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดการขยายตัวอีกในอนาคตจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ทำให้เกิดการค้าการลงทุนและเม็ดเงินหมุนเวียนบริเวณชายแดนเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น จ.ตราด ถือเป็น 1 ใน 4 จุดผ่อนปรนที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศจะยกระดับและเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งได้แก่ 1.ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี-ช่องอานเซ จ.พระวิหาร 2.ช่องบ้านเขาดิน จ.สระแก้ว-บ้านพนมได จ.พระตะบอง 3.ช่องบ้านท่าเส้น จ.ตราด-บ้านทมอดา จ.โพธิสัตว์ และ 4.ช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์-ช่องจุ๊บโกดี จ.อุดรมีชัย โดยจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน จ.สระแก้ว-บ้านพนมได จ.พระตะบอง ได้รับการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้วตั้งแต่ปี 2561 และจะมีการเร่งรัดการเปิดจุดผ่านแดนถาวรอีก 3 จุดที่เหลือต่อไปโดยเร็ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...