xs
xsm
sm
md
lg

สหรัฐฯ ปลื้มผลงานของไทย คงสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในบัญชี WL

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สหรัฐฯ ปลื้มผลงานไทย ประกาศคงสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในบัญชี WL เหมือนเดิม ยอมรับไทยมีความก้าวหน้าด้านการคุ้มครองและปราบปรามการละเมิด มีความคืบหน้าการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร “ชุติมา” พอใจ เชื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุนสหรัฐฯ ยันเดินหน้าพัฒนาระบบปกป้องและคุ้มครองของไทยต่อ

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อคืนวันที่ 25 เม.ย. 2562 ตามเวลาประเทศไทย สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้ประกาศสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้ารายสำคัญ ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) ประจำปี 2562 โดยในปีนี้ประเทศไทยสามารถรักษาสถานะอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch list : WL) ได้ต่อไป หลังจากที่สหรัฐฯ ได้ปรับสถานะไทยให้ดีขึ้นจากบัญชีที่ต้องจับตาพิเศษ (Priority Watch List : PWL) เป็น WL เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา

ในการประกาศครั้งนี้ สหรัฐฯ ได้ชื่นชมนโนบายและความก้าวหน้าด้านการคุ้มครองและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยหลายเรื่อง โดยเฉพาะการที่ผู้นำสูงสุดของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการปราบปรามการละเมิด โดยได้กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และมีการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานด้านการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งทำให้เกิดผลที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ สหรัฐฯ ยังได้ชื่นชมการดำเนินการคุ้มครองและส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในหลายด้าน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การมีระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด การเสนอแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจดทะเบียนและเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ รวมถึงการปราบปรามการละเมิดทั้งในท้องตลาดและบนอินเทอร์เน็ต

น.ส.ชุติมากล่าวว่า การที่ไทยสามารถรักษาสถานะอยู่ในบัญชี WL ได้ในปีนี้ถือว่าน่าพอใจ เพราะนอกจากการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนของนักลงทุนสหรัฐฯ แล้ว การดำเนินการของไทยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเหมาะสมกับระดับการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังกระตุ้นให้คนไทยเห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานและปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานอย่างหนักมาโดยตลอด เช่น กอ.รมน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพากร กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน กสทช. สำนักงาน ปปง. และสำนักงาน อย. เป็นต้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีเช่นนี้ต่อไป

“แม้สหรัฐฯ จะแสดงความชื่นชมในความพยายามของไทย แต่ไทยยังคงต้องมุ่งมั่นพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะการปราบปรามการละเมิด การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย และการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนสิทธิบัตร เป็นต้น” น.ส.ชุติมากล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...