xs
xsm
sm
md
lg

อาเซียนสั่งลุย 13 ประเด็นเศรษฐกิจ พร้อมจับมือปฏิรูป WTO หวั่นองค์กรเดี้ยง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“พาณิชย์” ปลื้ม รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเห็นชอบ 13 ประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยผลักดัน เผยยังได้รับข้อเสนอเอกชนที่ขอให้ช่วยรายย่อย แก้ข้อกีดกัน ส่งเสริมการค้าดิจิทัล พร้อมจับมือดันปฏิรูป WTO หวั่นการระงับข้อพิพาทเดี้ยง ย้ำการเจรจา RCEP อาเซียนต้องทำท่าทีร่วม ก่อนนำคุยกับคู่เจรจาอีกครั้งในเดือน มิ.ย.

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 25 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 22-23 เม.ย. 2562 ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า จังหวัดภูเก็ต ว่าไทยสามารถใช้บทบาทของการเป็นประธานอาเซียนผลักดันให้รัฐมนตรีการค้าของอาเซียนที่ได้มาประชุมหารือกันครั้งแรกของปี 2562 เห็นชอบประเด็นด้านเศรษฐกิจ 3 ด้าน รวม 13 ประเด็นที่ไทยต้องการผลักดันให้สำเร็จในปีนี้ตามที่ไทยเสนอแล้ว และจากนี้จะมีการเร่งจัดทำความคืบหน้าในแต่ละประเด็นต่อไป

ทั้งนี้ ประเด็นเศรษฐกิจทั้ง 13 ประเด็น แยกเป็นด้านการเตรียมความพร้อมของอาเซียนสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัล การจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรม การจัดทำแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ 4IR การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในผู้ประกอบการรายย่อย ด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยง มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ให้ครบทั้ง 10 ประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การสรุปการเจรจา RCEP และด้านการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน การดำเนินความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานชีวภาพของอาเซียน

น.ส.ชุติมากล่าวว่า อาเซียนยังได้ประชุมร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) โดยเอกชนได้นำเสนอประเด็นที่ภาคธุรกิจของอาเซียนให้ความสำคัญและจะมีการดำเนินงานในปีนี้ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยขจัดมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการค้า (NTB) และลดขั้นตอนทางศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้ามูลค่าต่ำ และการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการค้าดิจิทัลในภูมิภาค โดยเสนอให้มีการจัดทำแผนงาน การดำเนินงานในการปรับประสานกฎระเบียบด้านการค้าดิจิทัลระหว่างสมาชิกอาเซียน แก้ไขกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการค้าดิจิทัลในภูมิภาค รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งอาเซียนได้รับข้อเสนอและพร้อมที่จะช่วยผลักดัน

ส่วนประเด็นด้านการปฏิรูปองค์การการค้าโลก (WTO) อาเซียนเห็นชอบให้ประเทศสมาชิกมีบทบาทเชิงรุกใน 3 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย 1. การธำรงไว้ซึ่งระบบการค้าพหุภาคี 2. ความจำเป็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ทางการค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการค้าในปัจจุบัน และ 3. ความเร่งด่วนในการปรับปรุงกลไกระงับข้อพิพาทของ WTO โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่ากลไกการทำงานของ WTO จะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) อาเซียนจะต้องร่วมกันหาท่าทีในประเด็นที่ยังไม่มีท่าทีร่วมให้ได้ในช่วงการประชุมคณะกรรมการ RCEP สมัยพิเศษ ครั้งที่ 5 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 23-31 พ.ค. 2562 ณ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะหารือประเด็น RCEP อีกครั้งในช่วงก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ในเดือน มิ.ย. 2562 ณ กรุงเทพฯ เพื่อเสนอเป็นท่าทีต่อประเทศคู่เจรจา ก่อนพบกับคู่เจรจาในการประชุมคณะกรรมการ RCEP ครั้งที่ 26 ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในเดือน มิ.ย. 2562


กำลังโหลดความคิดเห็น...