xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์จังหวัด” ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“พาณิชย์จังหวัดลำพูน” รับข้อสั่งการปลัดพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าที่สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ปั๊มน้ำมัน สถานที่ท่องเที่ยว กำชับร้านค้าปิดป้ายแสดงราคาให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวช่วงก่อนและหลังเทศกาลสงกรานต์

นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนได้บูรณาการการทำงานร่วมกับผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน สาธารณสุขจังหวัดลำพูน อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ตามนโยบายที่ได้รับการสั่งการจาก นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

การตรวจสอบได้เน้นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ สถานีขนส่งรถยนต์โดยสารประจำทาง และสถานที่จำหน่ายของฝากของที่ระลึก ในเขตอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค และผู้ให้บริการรับส่งผู้โดยสาร บริการรับฝากสิ่งของและบริการรถเข็นบริเวณสถานีขนส่ง และสถานีรถไฟ ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและไม่แสดงราคาจำหน่ายปลีก ซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

“ขณะนี้ประชาชนได้เดินทางออกต่างจังหวัด โดยใช้บริการที่สถานีขนส่งจังหวัดลำพูน สถานีรถไฟ ปั๊มน้ำมัน เพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน เช่น วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วัดจามเทวี วัดพระบาทตากผ้า จึงได้ออกตรวจสอบสถานการณ์อย่างอย่างเข้มงวด และต่อเนื่องระหว่างช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เพื่อป้องกันไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบประชาชน”

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการยังจำหน่ายสินค้าราคาปกติ ไม่มีปรับฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด ปริมาณสินค้ามีเพียงพอไม่ขาดแคลน ขณะที่ประชาชนเริ่มทยอยกลับภูมิลำเนาและไปท่องเที่ยวยังสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูนบ้างแล้ว โดยสำนักงานฯ ได้เน้นย้ำแนะนำประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ สถานีขนส่ง และจุดให้บริการรับฝากสิ่งของ ให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ประชาชนเห็นได้ชัดเจน ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการมีเพียงบางรายเท่านั้นที่ปิดราคาไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้ปิดป้ายให้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้บริการของประชาชน และเพื่อป้องกันการร้องเรียนจากผู้บริโภค ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดลำพูนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิด จำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0-5353-0437 หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหากพบข้อร้องเรียน สำนักงานฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


กำลังโหลดความคิดเห็น...