xs
xsm
sm
md
lg

อาเซียนถกคู่เจรจาเอฟทีเอ ชวนจีน-เกาหลีใต้เปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อาเซียนถกคู่เจรจาเอฟทีเอหารือจีน เกาหลีใต้ เปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม หวังช่วยขยายการค้าระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมเร่งบังคับใช้ความตกลงการค้าบริการและการลงทุนอาเซียน-ญี่ปุ่นภายในเดือน ก.ย.นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (SEOM) ได้หารือกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยได้มีการติดตามผลของความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ระหว่างอาเซียนกับทั้ง 3 ประเทศ นับตั้งแต่มีผลใช้บังคับว่าได้ช่วยให้การค้าระหว่างกันเติบโตเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน (ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2548 อาเซียน-ญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2552 และอาเซียน-เกาหลีใต้ ตั้งแต่ปี 2553) และจะมีการพิจารณาเปิดเสรีเพิ่มเติมจากความตกลงเอฟทีเอปัจจุบันอย่างไร โดยเฉพาะสินค้าที่ยังไม่ได้ลดภาษีระหว่างกัน และแนวทางการเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับ 3 ประเทศ

โดยกับจีน อาเซียนได้ขอให้จีนพิจารณาเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมจากเอฟทีเอปัจจุบัน และเห็นพ้องที่จะเริ่มใช้กฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rule : PSR) ที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันปรับปรุงให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตสินค้าในปัจจุบันภายในกลางปีนี้ เพื่อให้สินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในอาเซียนและจีนได้รับสิทธิประโยชน์จากการลด ยกเลิกภาษีภายใต้เอฟทีเอมากขึ้น รวมทั้งเห็นว่าจีนอาจเพิ่มความร่วมมือกับอาเซียนด้านการส่งเสริมดิจิทัลแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์กฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลในวงกว้างและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ส่วนเกาหลีใต้ อาเซียนได้ขอให้เกาหลีใต้เร่งเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมจากเอฟทีเอปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุเป้าหมายการค้า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ภายในปี 2563 และเกาหลีใต้ยังพร้อมสนับสนุนอาเซียนเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) และการก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเสนอตั้ง “ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-เกาหลี ด้านมาตรฐาน ในภูมิภาคอาเซียน ขณะเดียวกัน เกาหลีใต้เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้ สมัยพิเศษ ในปลายปีนี้ เนื่องจากปี 2562 เป็นปีเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลีใต้ ครบรอบ 30 ปี

สำหรับญี่ปุ่น ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันให้ความตกลงการค้าบริการและลงทุนระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นที่ได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2562 ให้มีผลใช้บังคับภายในเดือน ก.ย. 2562 ซึ่งภายใต้ความตกลง ญี่ปุ่นได้เปิดให้ไทยเข้าไปลงทุนในสาขาบริการใหม่ๆ เช่น บริการโฆษณา บริการร้านอาหาร บริการจัดการประชุม บริการจัดทัวร์และนำเที่ยว และบริการสปา เป็นต้น และญี่ปุ่นยังได้เสนอจะช่วยเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือ 4IR โดยอาเซียนสนใจเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการส่งเสริมให้ SME สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลกได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ยังได้ให้ความสำคัญต่อโครงการวิจัยร่วมด้านการปรับปรุงความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างกัน เนื่องจากเห็นว่าจะช่วยลดขั้นตอนที่ติดขัดและอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนระหว่างอาเซียนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากขึ้น

ในปี 2560 การค้ารวมระหว่างอาเซียนกับ 3 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีมูลค่า 886,910 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยอาเซียนส่งออก 397,030 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้า 489,880 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีมูลค่าการค้ารายประเทศ ดังนี้ 1. อาเซียน-จีน มูลค่าการค้ารวมเป็น 515,450 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยอาเซียนส่งออกไปจีน 235,950 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากจีน 279,500 ล้านเหรียญสหรัฐ 2. อาเซียน-ญี่ปุ่น การค้ารวมมีมูลค่า 217,780 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยอาเซียนส่งออกไปญี่ปุ่น 106,050 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากญี่ปุ่น มูลค่า 111,730 ล้านเหรียญสหรัฐ 3. อาเซียน-เกาหลีใต้ การค้ารวมมีมูลค่า 153,680 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยอาเซียนส่งออกไปเกาหลี 55,030 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากเกาหลี 98,650 ล้านเหรียญสหรัฐ


กำลังโหลดความคิดเห็น...