xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เตรียมคุมเข้มกำหนดด่านนำเข้ามันสำปะหลัง ป้องกันไวรัสใบด่าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ครม.เห็นชอบกำหนดด่านนำเข้ามันสำปะหลังป้องกันโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาระบาดในไทย มั่นใจช่วยปกป้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังไทยกว่า 5 แสนครัวเรือน และอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ากว่า 1 แสนล้านได้ คาดมีผลบังคับใช้ภายใน มี.ค. 62 นี้

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เห็นชอบกำหนดด่านนำเข้ามันสำปะหลังตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งกำลังระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังของประเทศเพื่อนบ้าน โดยผู้ประกอบการที่นำเข้ามันสำปะหลังตามแนวชายแดนจะต้องนำเข้าผ่านด่านที่กำหนด เช่น จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี และจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเหือง จังหวัดเลย เป็นต้น โดยกรมฯ ขอให้ผู้นำเข้ามันสำปะหลังตามแนวชายแดนเตรียมความพร้อมก่อนที่มาตรการกำหนดด่านนำเข้าจะมีผลบังคับใช้ภายในมีนาคม 2562

ทั้งนี้ การกำหนดด่านนำเข้ามันสำปะหลังดังกล่าวเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสุขอนามัยพืช (Plant life or health) ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านนำเข้าควบคุมตรวจสอบมันสำปะหลังที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านได้เข้มงวดขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในประเทศไทย ป้องกันไม่ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังไทยกว่า 5 แสนครัวเรือน ตลอดจนอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยที่มีมูลค่าส่งออกต่อปีกว่า 1 แสนล้านบาทได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม ไทยไม่ได้ปิดกั้นการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน ยังคงต้องการนำเข้าอยู่ เพียงแต่ผู้นำเข้าจะต้องนำเข้าผ่านด่านที่กำหนด เพราะไทยจำเป็นต้องป้องกันไว้ดีกว่าแก้ หากประเทศเพื่อนบ้านสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังได้ ก็จะพิจารณาเสนอให้ผ่อนคลายมาตรการกำหนดด่านนำเข้ามันสำปะหลังต่อไป

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้เข้าพบเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาและ สปป.ลาว ประจำประเทศไทย เพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดด่านนำเข้า ซึ่งเอกอัครราชทูตของทั้ง 2 ประเทศมีความเข้าใจและยินดีให้ความร่วมมือ ตลอดจนพร้อมที่จะช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อม

สำหรับโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังมีต้นกำเนิดมาจากประเทศในแถบแอฟริกา สามารถแพร่ระบาดได้โดยท่อนพันธุ์ เหง้า และแมลงหวี่ขาวยาสูบ โดยต้นมันสำปะหลังที่ติดเชื้อจะทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตมันสำปะหลังในแถบแอฟริกามากถึงร้อยละ 80-100 เพราะมันสำปะหลังที่เป็นโรคดังกล่าวจะไม่เจริญเติบโต ที่สำคัญโรคนี้ไม่มียาหรือสารเคมีชนิดใดที่จะป้องกันกำจัดได้ จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วประเทศในแถบแอฟริกายังไม่สามารถควบคุมการระบาดได้

อนึ่ง ในปี 2561 ไทยนำเข้ามันสำปะหลังปริมาณ 2.12 ล้านตัน มูลค่า 8.70 พันล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ที่นำเข้าปริมาณ 2.89 ล้านตัน มูลค่า 12.30 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 และ 29 ตามลำดับ แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ กัมพูชาร้อยละ 75 และลาวร้อยละ 25


กำลังโหลดความคิดเห็น