xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์”เซตซีโร่ 13 คำขอจดสิทธิบัตร ให้นับหนึ่งเท่ากัน หลังพ.ร.บ.ยาเสพติด บังคับใช้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“พาณิชย์”เซตซีโร่คำขอจด “สิทธิบัตรกัญชา” ทั้งหมด ยัน 13 คำขอที่เป็นปัญหาไม่สามารถกลับเข้าสู่ระบบการพิจารณาขอรับสิทธิบัตรได้อีก ย้ำหากพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษมีผลบังคับใช้ ทุกคนจะเริ่มนับหนึ่งเหมือนกันหมด สามารถยื่นจดสิทธิบัตรได้อย่างเท่าเทียมกัน เผยหากต่อไปมีการตรวจพบคำขอจดสิทธิบัตรที่ยื่นจดไว้ก่อนกฎหมายบังคับใช้ ก็จะยกเลิกอีก

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มีคำสั่งยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตรที่มีสารสกัดจากกัญชาหรือมีสารสกัดจากกัญชาเป็นองค์ประกอบไปยังผู้ยื่นคำขอตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-1 ก.พ.2562 รวม 7 คำขอ ทำให้จนถึงขณะนี้ คำขอจดสิทธิบัตรกัญชาที่มีปัญหาทั้ง 13 คำขอ หลุดพ้นไปจากระบบการยื่นจดสิทธิบัตรหมดแล้ว กล่าวคือ ผู้ขอจดละทิ้งคำขอ 3 คำขอ ได้ปฏิเสธโดยใช้อำนาจอธิบดี 3 คำขอ และอีก 7 คำขอ เป็นการสั่งยกเลิกตามคำสั่ง คสช. ซึ่งหากผู้ขอรับสิทธิบัตร ไม่อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรภายใน 60 วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้ง ก็จะถือว่าคำสั่งนี้เป็นที่สุดตามกฎหมาย

ทั้งนี้ คำขอรับสิทธิบัตรทั้ง 13 คำขอ ทั้งที่ผู้ยื่นได้ละทิ้งคำขอ หรือถูกปฏิเสธคำขอจด หรือถูกสั่งยกเลิกตามคำสั่ง คสช. ซึ่งคำขอเหล่านี้ ได้ประกาศโฆษณาไปแล้ว ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะนำการประดิษฐ์นั้นมายื่นขอรับสิทธิบัตรใหม่อีกไม่ได้ เพราะได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดไว้แล้ว ไม่ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ และตามข้อกำหนดในกฎหมายสิทธิบัตร ทำให้การประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรนั้นขาดความใหม่ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร จึงไม่สามารถยื่นกลับเข้ามาได้อีก

นายทศพลกล่าวว่า ตามคำสั่ง คสช. แม้ภายหลังจะมีกฎหมายยาเสพติดให้โทษ ที่ปลดล็อกให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้มีผลใช้บังคับ และทำให้บางส่วนของคำสั่ง คสช. สิ้นผลไป ก็จะไม่กระทบต่อการดำเนินการที่ผ่านมา เนื่องจากคำสั่ง คสช. ได้มีบทบัญญัติรองรับไว้แล้วว่าให้ดำเนินการต่อคำขอที่ได้ยื่นไว้แล้วต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งหมายความว่า หากต่อไป มีการตรวจสอบพบคำขอจดสิทธิบัตรที่เป็นสารสกัดจากกัญชาหรือนำมาเป็นองค์ประกอบเมื่อใด ก็จะสามารถยกเลิกคำขอนั้นๆ ได้ทันที เพราะคำสั่ง คสช. ยังมีผลใช้บังคับอยู่

“ตอนนี้ เราอาจจะยังไม่พบว่ามีคำขอจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับกัญชาหลงเหลืออยู่ เพราะยังไม่ได้มีการประกาศโฆษณา แต่ถึงรู้ เจ้าหน้าที่ก็เอามาบอกใครไม่ได้ เพราะกฎหมายห้ามเปิดเผย ถ้าเปิดเผยจะมีโทษจำคุก แม้แต่อธิบดีก็ไม่สามารถรู้ได้ จะรู้ก็ต่อเมื่อประกาศโฆษณา แต่ถ้าประกาศโฆษณาเมื่อไร ก็จะจัดการยกเลิกทันที ขอให้ภาคประชาสังคมเบาใจได้ว่าคำขอจดสิทธิบัตรกัญชาที่ยื่นไว้ก่อนที่พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษมีผลบังคับใช้ จะไม่มีทางได้รับการจดสิทธิบัตร”นายทศพลกล่าว

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขอให้ทุกคนเลิกกังวลในประเด็นการยื่นจดสิทธิบัตรกัญชา เพราะวันนี้ เซตซีโร่ให้แล้ว ไม่ต้องกลัวจะได้เปรียบ เสียเปรียบ ไม่ต้องกลัวคนอื่นจะมายื่นจดสิทธิบัตรก่อน ตอนนี้ ใครอยากประดิษฐ์คิดค้น ก็ทำไป และเมื่อพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ที่ปลดล็อกในเรื่องกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์มีผลบังคับใช้ ทุกคนก็มายื่นจดสิทธิบัตรได้ ถือว่าสตาร์ชพร้อมกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...