xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ขึ้นบัญชีคุม “ยาและเวชภัณฑ์-บริการทางการแพทย์” “สนธิรัตน์” ยันไม่ใช่การคุมราคา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ครม.ไฟเขียวขึ้นบัญชี “ยาและเวชภัณฑ์-บริการทางการแพทย์” เป็นสินค้าและบริการควบคุมประจำปี 62 “สนธิรัตน์” ยันไม่ใช่คุมราคา แต่จะมีมาตรการที่เหมาะสมมาดูแล

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้มีการปรับปรุงรายการสินค้าและบริการควบคุมประจำปี 2562 โดยเพิ่มรายการ “ยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์” เป็นสินค้าและบริการควบคุมรายการใหม่ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอตามมติการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่ได้เห็นชอบไว้ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 2562

“ยืนยันว่าการนำยาเป็นสินค้าและบริการควบคุมไม่ได้เป็นการควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์ หรือควบคุมค่าบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน และไม่ได้มีเป้าหมายเข้าไปแทรกแซงค่ายา ค่ารักษาพยาบาล แต่ในการใช้มาตรการดูแลจะมีคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้กำหนดมาตรการในการกำกับดูแลให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งผู้บริโภค และผู้ประกอบการ”

สำหรับการเสนอบัญชีสินค้าและบริการควบคุมของปี 2562 ได้ถอดสินค้าควบคุมออก 4 รายการ คือ น้ำตาลทราย เยื่อกระดาษ เม็ดพลาสติก และแบตเตอรี่รถยนต์ ทำให้สินค้าและบริการควบคุมในปี 2562 จะมีทั้งสิ้น 52 รายการ แยกเป็นสินค้าควบคุม 46 รายการ และบริการควบคุม 6 รายการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...