xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ประเดิมเป็นประธานอาเซียน จัดประชุมอาเซียนกำหนัดประเด็นด้านเศรษฐกิจที่จะผลักดัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“พาณิชย์” ประเดิมการเป็นประธานอาเซียน จัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจครั้งแรก 12-18 ม.ค.นี้ เพื่อร่วมกันกำหนดประเด็นเศรษฐกิจที่จะผลักดัน พร้อมหารือการอำนวยความสะดวกทางการค้า การแก้ไขอุปสรรคทางการค้า และร่วมกำหนดท่าทีผลักดันการเจรจา RCEP ให้จบภายในปีนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนด้านเศรษฐกิจครั้งแรกในปี 2562 ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (ซีออม) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12-18 ม.ค. 2561 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งกรมฯ ได้เตรียมการจัดการประชุมอย่างเต็มที่ เพื่อต้อนรับผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมจากอาเซียนตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้กำชับให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมให้ดีในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้

โดยประเด็นสำคัญในการประชุม อาเซียนจะหารือประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยจะผลักดัน 12 ประเด็น เช่น การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ให้ครบทั้งอาเซียน 10 ประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอาเซียน และการส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน การจัดทำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน และการผลักดันปิดรอบการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ในปี 2562 ซึ่งหากอาเซียนเห็นด้วยตรงกับที่ไทยเสนอ ก็จะนำเสนอให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ ยังจะมีการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน โดยจะมีการทบทวนความร่วมมือรายสาขาของอาเซียน เช่น การทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน การจัดทำระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน การจัดทำความตกลงยอมรับร่วมในสาขายานยนต์ของอาเซียน ความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน และการอำนวยความสะดวกทางการค้า ที่จะเน้นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี การจัดทำไกด์ไลน์ในเรื่องการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เพื่อให้อาเซียนได้รู้ล่วงหน้า เป็นต้น

พร้อมกันนี้ อาเซียนจะหารือถึงการทำแผนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 11 ประเทศ เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดาด้วย

ส่วนการเจรจา RCEP อาเซียนได้นัดหารือเพื่อเตรียมท่าทีของอาเซียนสำหรับการประชุมเจรจาจัดทำความตกลง RCEP ที่กำหนดจัดขึ้นในเดือน ก.พ.2562 ที่บาหลี อินโดนีเซีย ในช่วงการประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งไทยจะใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพอาเซียนผลักดันให้การเจรจาบรรลุผลสำเร็จให้ได้ภายในปีนี้ ตามที่ผู้นำอาเซียนและคู่เจรจา 6 ประเทศได้ตั้งเป้าไว้

นางอรมนกล่าวว่า สำหรับแผนการทำงานของกรมฯ ในปี 2562 จะเร่งรัดการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ไทยทำกับตุรกี ศรีลังกา และปากีสถาน ให้ได้ข้อสรุปและปิดรอบภายในปี 2563 เตรียมพร้อมการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่งจะเข้าร่วมได้หลังมีรัฐบาลใหม่ การเตรียมเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป และไทย-EFTA ที่คาดว่าจะมีขึ้นหลังมีรัฐบาลใหม่ รวมทั้งจะเร่งขยายความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับคู่ค้า เช่น จีน กัมพูชา สปป.ลาว ในการขยายมูลค่าการค้า


กำลังโหลดความคิดเห็น...