xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันอัญมณีฯ เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการ ด้านเทคนิค”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สถาบันอัญมณีฯ เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการ ด้านเทคนิค” เข้าร่วมทีมช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ม.ค.62

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดรับสมัครรองผู้อำนวยการ (ด้านเทคนิค) เพื่อให้เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ทั้งในการพัฒนาบุคลากรด้านอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ การวิจัยเพื่อสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก และการผลักดันให้ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับนานาชาติ

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัคร ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ปิดรับสมัคร โดยมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาธรณีวิทยา อัญมณีศาสตร์ วัสดุศาสตร์ โลกศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์บริหารงานบุคลากร งบประมาณ และการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคนิค อีกทั้งต้องมีประสบการณ์ด้านการตรวจวิเคราะห์ การวิจัย หรือการพัฒนาเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีแลเครื่องประดับ

ทั้งนี้ กำหนดให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ม.ค.2562 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ ในวันที่ 12 ก.พ.2562 โดยผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชั้น 6 อาคารไอทีเอฟ ถนนสีลม กรุงเทพฯ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหาร 02 634 4999 ต่อ 621 และ 624 หรือที่ www.git.or.th


กำลังโหลดความคิดเห็น...