xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีเอ็นตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต เปิดให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center) และมอบเงินสนับสนุนก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองชลประทานเพื่อชาวโคราช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


     บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น มีความมุ่งหวังตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของจังหวัดนครราชสีมาว่าจะทำให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” ที่มอบความสุขและอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ชาวโคราช ให้ทุกคนสามารถมาใช้ชีวิตที่นี่ได้ทั้งวันและทุกวัน โดยล่าสุดเซ็นทรัลพัฒนาได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา เปิดศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center)บริเวณ ชั้น G โซนแฟชั่นพลัส เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวโคราชได้มาใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ไม่เว้นแม้วันหยุดราชการ โดยมีบริการต่างๆ จาก 9 หน่วยงานที่เข้าร่วม ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา (จุดบริการเคาน์เตอร์อำเภอ..ยิ้ม), สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา, การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา, ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครราชสีมา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา, สำนักจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ 184.78 ตร.ม. โดยยกเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการร่วม ค่าไฟฟ้า ค่ามัดจำเช่าสถานที่ ค่าธรรมเนียม และค่าประกันต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดนครราชสีมาอย่างแท้จริง

     สำหรับพิธีเปิดศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดนครราชสีมา (Government Easy Contact Center) ได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร จันทรโณทัย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงาน โดยมี คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), คุณณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา, คุณมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, คุณนฤต รัตนพิเชฏฐชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), คุณปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา, คุณรุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานรัฐกิจสัมพันธ์บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และคุณสุริยา ปิ่นรัตน์ ผู้อำนวยการเขต บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน บริเวณชั้น G โซน Fashion Plus ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

     นอกจากนี้ ทางบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ยังเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อชุมชน มอบเงินสนับสนุนเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองชลประทานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ชุมชน ตั้งแต่บริเวณถนน 30 กันยาถึงบริเวณถนนสุรนารายณ์ ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมี คุณสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาเป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ และสามารถรองรับน้ำจากคลองชลประทานและลำเมืองสาธารณะชุมชนมหาชัยได้เป็นอย่างดี

เซ็นทรัลพัฒนายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนโคราชได้อย่างครบถ้วนที่สุด
ซีพีเอ็น


กำลังโหลดความคิดเห็น...