xs
xsm
sm
md
lg

ส.อ.ท.จ่อชงรัฐ ส.ค.นี้ดันใช้สินค้าไทยเป็นวาระแห่งชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ส.อ.ท.มอบ IEC ศึกษาแนวทางส่งเสริมการใช้สินค้าไทย หรือเมดอินไทยแลนด์ เสนอรัฐบาลภายใน ส.ค.นี้ให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อรับมือกับการค้าโลกที่เปลี่ยนไป หวั่นสินค้าต่างชาติทะลักเข้า ด้านกลุ่มอุตฯ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ปีนี้มั่นใจส่งออกโต 5% ชี้ พ.ร.บ.ฯ จัดซื้อจัดจ้างไม่ชัดฉุดภาครัฐชะลอซื้อสินค้า

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ (IEC) ของ ส.อ.ท.ทำการศึกษามาตรการและแนวทางเพื่อการส่งเสริมการใช้สินค้าไทย หรือ Made in Thailand (เมดอินไทยแลนด์) เพื่อเป็นวาระแห่งชาติที่จะไม่ขัดกับระเบียบองค์การการค้าโลก (WTO) โดยคาดว่าจะสรุปแนวทางภายในเดือนสิงหาคมเพื่อนำเสนอรัฐบาลเห็นชอบต่อไป

“การค้าโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งการมีสงครามทางการค้าจะส่งผลให้สินค้าจากต่างประเทศทะลักเข้ามายังไทยมากขึ้น ดังนั้น การที่เราส่งเสริมการใช้สินค้าในประเทศให้มากขึ้นก็จะป้องกันปัญหาสินค้าที่ไหลบ่าเข้ามา และยังทำให้อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศเข้มแข็งมากขึ้น ที่ขณะนี้สินค้าไทยเองก็มีมาตรฐานสู้กับต่างประเทศได้และมีคนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในประเทศมาก 20-30 ล้านคน”นายสุพันธุ์กล่าว

นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ส.อ.ท. คาดว่า กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (E&E) ปีนี้จะส่งออกโตถึง 5% มูลค่าส่งออก 63,475 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์เติบโต 7% มูลค่า 39,061 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าเติบโต 3% มูลค่า 24,415 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรอบ 4 เดือนแรกปีนี้ ตลาดส่งออกที่สำคัญและมีมูลค่าสูง ได้แก่ ตลาดอาเซียน คิดเป็น 19% รองลงมาคือ ตลาดสหรัฐฯ คิดเป็น 17% และตลาดสหภาพยุโรป 15% สำหรับสินค้าส่งออกสูงสุดในกลุ่ม คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มูลค่า 5,037 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มกำลังติดตามปัญหาเกี่ยวเนื่องจาก พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพราะมีประเด็นการตีความยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐชะลอการซื้อสินค้า ซึ่งกระทบผู้ผลิตในประเทศและเศรษฐกิจโดยรวม อีกทั้งประเด็นจากร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับล่าสุด (34 มาตรา) ยังขาดความชัดเจนหลายประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้มีปัญหาในทางปฏิบัติ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอย่างรอบด้าน

“ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ใช้จากผู้ผลิตในไทยเพื่อส่งเสริมสินค้าไทย โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐ” นางกนิษฐกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...