xs
xsm
sm
md
lg

สสว.เดินหน้าผลิตโค้ชและสร้างระบบฐานข้อมูลกลาง หวังจับคู่ช่วยเหลือระหว่างโค้ช-เอสเอ็มอี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สสว.เดินหน้าผลิตโค้ชและสร้างระบบฐานข้อมูลกลาง หวังจับคู่ช่วยเหลือระหว่างโค้ช-เอสเอ็มอีทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้กิจกรรม “Train the Coach” ตั้งเป้าหมายผลิตโค้ช 2,200 ราย และช่วยเหลือเอสเอ็มอี 1 หมื่นราย

วันนี้ (16 พ.ค.) นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ให้สามารถขยายผลในวงกว้าง สร้างรากฐานที่ดีของเอสเอ็มอีในหลากหลายพื้นที่และเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ก้าวทันกับยุค 4.0 จำเป็นต้องอาศัยพี่เลี้ยงที่เป็นมืออาชีพคอยให้คำแนะนำแก่เอสเอ็มอี สสว.จึงเปิดตัวกิจกรรม Train the Coach เพื่อพัฒนาโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี โดยตั้งเป้าหมายในช่วง 3 ปี จะผลิตโค้ชมากกว่า 2,200 ราย และพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 10,000 ราย พร้อมสร้างระบบฐานข้อมูลโค้ชของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางทั้งให้คำปรึกษาและจับคู่ช่วยเหลือเอสเอ็มอีแต่ละพื้นที่ได้โดยตรง

ทั้งนี้ กิจกรรม Train the Coach ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการเอสเอ็มอีครบวงจร (OSS) ของ สสว. และเป็น 1 ใน 9 มาตรการของภาครัฐ ที่ต้องการยกระดับเอสเอ็มอีไทยสู่ยุค 4.0 โดยเป็นการช่วยเหลือให้เอสเอ็มอีได้รับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจหรือชี้แนวทางการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ขณะเดียวกันมีการลงทะเบียนโค้ชเข้าสู่ระบบผ่าน www.thesmecoach.com รวมถึงฝึกอบรมโค้ชให้มีความรู้ความสามารถช่วยขับเคลื่อนเอสเอ็มอี โดยในปี 2561 ถือเป็นปีแรกของการดำเนินกิจกรรม Train the Coach ซึ่ง สสว.ให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เป็นผู้ดำเนินการ ขณะนี้มีกลุ่มเป้าหมายสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมาแล้วประมาณ 1,100 ราย จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีแรกของการดำเนินกิจกรรม 1,570 ราย

สำหรับกลุ่มโค้ชภายใต้กิจกรรม Train the Coach จะแบ่งกลุ่มของโค้ชที่จะดำเนินการเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงธุรกิจทั่วไป เรียกว่า Biz Mentor จะช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปทางธุรกิจและปูพื้นเอสเอ็มอีสู่ 4.0 กลุ่มที่สองเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือเทคนิคเฉพาะด้าน เรียกว่า Tech Expert และกลุ่มที่สาม เป็นผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เรียกว่า Biz Transformer ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.thesmecoach.com
กำลังโหลดความคิดเห็น...