xs
xsm
sm
md
lg

อ้าวเฮ้ย! “สนพ.” จ่อถกผู้ค้าสั่งงดให้ข่าวปรับราคาน้ำมันล่วงหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สนพ.เตรียมเชิญผู้ค้าน้ำมันหวังสั่งงดให้ข่าวเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันล่วงหน้าเพื่อเป็นการชี้นำตลาด หวังให้เกิดการแข่งขันด้วยการเปลี่ยนราคาก่อนค่อยแจ้งสาธารณชนภายหลังเพื่อให้กลไกสะท้อนภาวะการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรม

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้ สนพ.เตรียมเชิญผู้ค้าน้ำมันมาหารือเกี่ยวกับภาวะการแข่งขันในธุรกิจขายปลีกน้ำมัน โดยเฉพาะประเด็นการแจ้งข่าวล่วงหน้าในการปรับเพิ่มหรือลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการมีข้อสังเกตว่ากรณีที่ผู้ค้าน้ำมันตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ปรับราคาในอัตราที่เท่ากันในเวลาเดียวกันอาจเข้าข่ายการกระทำผิดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายการส่งเสริมการแข่งขัน รวมทั้งอาจจะไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

ดังนั้น กระทรวงพลังงานจึงได้ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันทุกรายที่จะไม่ให้ข่าวผ่านสื่อช่องต่างๆ ก่อนที่จะมีการปรับราคา รวมทั้งขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ในการติดตามตรวจสอบและป้องปรามการกระทำลักษณะนี้ เพื่อให้กลไกในธุรกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงสะท้อนภาวะการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรมมากที่สุด

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงานกล่าวว่า นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้สั่งให้ สนพ.หารือกับผู้ค้าน้ำมันเพื่อต้องการให้เปลี่ยนแปลงวิธีการประกาศราคาน้ำมัน จากเดิมที่ประกาศราคาให้สาธารณชนได้รับทราบก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงราคาจริง มาเป็นการเปลี่ยนแปลงราคาให้เสร็จก่อนจึงจะประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบ เนื่องจากเห็นว่าการประกาศราคาล่วงหน้าอาจเป็นการชี้นำตลาด ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาไปในทิศทางเดียวกันและไม่เกิดการแข่งขันกันลดราคาหน้าปั๊ม

“รมว.พลังงานต้องการให้มีการแข่งขันอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นการชี้นำตลาด โดยให้ตรวจสอบดูว่าการประกาศราคาน้ำมันล่วงหน้าจะเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าปี 2560 หรือไม่” แหล่งข่าวกล่าว

นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า แนวทาง ของ สนพ.นี้ ถือว่า ทำให้ ประชาชนไม่มีทางเลือกในการเติมน้ำมัน เพราะ หากไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้า ชาวบ้านก็ไม่มีข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจ ว่าจะเลือกบริโภคจากปั๊มใด ยิ่งหากปิดบังข้อมูลยิ่งเป็นการผลักดัน หรือเอื้อให้กับผู้ค้ารายใหญ่ ซึ่งหลักการที่ถูกต้องควรจะมาพิจารณาในแง่ของอำนาจเหนือตลาด
นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีตส.ว.กรุงเทพฯ กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน น่าจะเอาเวลาไปทำเรื่องอื่นที่เกิดประโยชน์มากกว่า เพราะการที่ประชาชนได้รับรับรู้ข่าวสารการปรับราคาก่อน เป็นการเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพราะช่วงเวลาราคาขึ้น ชาวบ้านก็ได้ไปเติมก่อน ส่วนช่วงราคาลดลง ชาวบ้านก็ไปเติมวันรุ่งขึ้น ผลประโยชน์ตรงนี้ก็ให้ควรให้ประชาชนบ้าง น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าการปิดข้อมูลเพราะการค้าเสรีทุกวันนี้ไม่มีอยู่แล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...