xs
xsm
sm
md
lg

กสอ.เร่งปั้น 160 ชุมชนเชื่อมท่องเที่ยว ดันรายได้เพิ่ม 25%

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


กสอ.กางแผนเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดันรายได้ชุมชนเพิ่ม 25% โดยมุ่งพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ตั้งเป้า 160 ชุมชน พร้อมคลอดแพลตฟอร์มออนไลน์ ที กู๊ด เทคฯ ชง “อุตตม” เม.ย.จับคู่ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยเชื่อมโยงญี่ปุ่น
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า ปีนี้ กสอ.จะพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก หรือ Local Economy สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนมีรายได้เพิ่มไม่น้อยกว่า 25% โดย กสอ.จะเร่งขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ตั้งเป้าหมายดำเนินการใน 160 ชุมชนในรูปแบบประชารัฐ

“กสอ.เน้นพัฒนาศักยภาพชุมชน ค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน และมีการจัดทำแผนพัฒนาและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จากนั้นมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และจะมีการนำระบบไอทีเข้ามาพัฒนาโดยเร็วๆ นี้จะเสนอ นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เห็นชอบแผนพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับเอสเอ็มอีเพื่อการจับคู่ธุรกิจ หรือ ไทยแลนด์ กู๊ด เทคโนโลยี ภายใน เม.ย.นี้ ตั้งเป้าดึงเอสเอ็มอีเข้าระบบ 1,400 รายนำร่อง” นายกอบชัยกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนานักธุรกิจกลุ่มเอสเอ็มอีเกษตรตามแนวทางประชารัฐทั่วประเทศรวม 600 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไมโครเอสเอ็มอี กลุ่มเกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์กองทุน และเครือข่ายวิสาหกิจ แบ่งเป็นเกษตรแปรรูป 300 กลุ่ม โดยอบรม พัฒนา บ่มเพาะ พัฒนาการบริหารจัดการและการรวมกลุ่ม รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าสวัสดิการ ตลาดกลางประชารัฐ ตลากลางขนาดใหญ่ และตลาดต่างประเทศ โดยความช่วยเหลือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ส่วนอีก 300 กลุ่ม เกษตรอุตสาหกรรมจะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรม และเครื่องจักร พัฒนามาตรฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จัดหาตลาดผ่านอีคอมเมิร์ซ ซึ่งทั้ง 600 กลุ่มมีเป้าหมายที่จะสร้างผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปและเอสเอ็มอีเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30% เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...